Julkaisut

Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö on systemaattisesti pyrkinyt julkaisemaan tieteellistä uutuusarvoa sisältävät tutkimustulokset lisäten siten tutkimustyön vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Yksikön tekemän tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus on lisääntynyt julkaisuanalyysin mukaan vuosien 2000-2019 aikana.

Opinnäytetyöt

  1. Tohtorintutkinnot
  2. Lisensiaatintutkinnot
  3. Diplomitutkinnot
  4. Kandidaatintutkinnot

Tieteelliset julkaisut

  1. Lehtiartikkelit
  2. Konferenssijulkaisut

Muut julkaisut

  1. Raportit

Viimeksi päivitetty: 20.1.2021