Julkaisut

Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö on systemaattisesti pyrkinyt julkaisemaan tieteellistä uutuusavoa sisältävät tutkimustulokset lisäten siten tutkimustyön vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Yksikön tekemän tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus on lisääntynyt julkaisuanalyysin mukaan vuosien 2007-2016 aikana. Oheinen SciVal-työkalulla tehty analyysi perustuu Scopus ja Web of Science tietokannoissa olevaan julkaisudataan.

 

Opinnäytetyöt

  1. Tohtorintutkinnot
  2. Lisensiaatintutkinnot
  3. Diplomitutkinnot
  4. Kandidaatintutkinnot

Tieteelliset julkaisut

  1. Lehtiartikkelit
  2. Konferenssijulkaisut

Muut julkaisut

  1. Raportit

Viimeksi päivitetty: 15.3.2020