Appendix 2

Educational material in the areas of process engineering, process metallurgy, environmental engineering and industrial ecology since 1991 (The names of the educational material are written either in Finnish or English depending on the language):

 1. Heino, J. Absorptiotapahtuman tutkiminen QVF-kolonnissa. Harjoitustyön työohje. Oulun yliopisto. Lämpö- ja diffuusitek¬niikan laboratorio. Oulu 1991. 27 s. + liitt. 3 s.
 2. Heino, J. & Keiski, R. Laboratorioharjoitustyön tekemisen työohje. Oulu 1992 11 s. + liitt. 3 s.
 3. Heino, J. & Sohlo, J. (toim.). Ympäristönsuojelutekniikan lisensiaattiseminaari keväällä 1992. Osa I: Ympäristö ja ihmi¬nen. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osaston laitossarja. Oulu 1993. Heino, J. & Sohlo, J. (toim.). Ympäristönsuojelutekniikan lisensiaattiseminaari keväällä 1992. Osa I: Ympäristö ja ihmi¬nen. Oulun yliopisto. Proses¬sitek¬niikan osaston laitossarja. Oulu 1993.
 4. Heino, J. & Sohlo, J. (toim.). Ympäristönsuojelutekniikan lisensiaattiseminaari keväällä 1992. Osa II: Vesiensuojelu. Oulu 1993. Oulun yliopisto.
 5. Heino, J. & Sohlo, J. (toim.). Ympäristönsuojelutekniikan lisensiaattiseminaari keväällä 1992. Osa III: Ilmansuojelu. Oulu 1993. Oulun yliopisto.
 6. Sohlo, J., Nelo, S. & Heino, J. Lämpö- ja diffuusiotekniikan etäopetusmateriaali: Siirtoilmiöt II. Opetushallituksen sarjat. Helsinki 1993. 87 s. (Julkaistu myös tietokonelevykeellä).
 7. Jauhiainen, A., Laine, K., Lohi, T.-K., Rytioja, A., Heino, J. & Härkki, J. Raudan hapettuminen korkeassa lämpötilassa. (Korkealämpötilakemian seminaarityö). Oulu 1994. Oulun yliopisto. 65 s.
 8. Sohlo, J., Nelo, S. & Heino, J. Siirtoilmiöt II. Lämpö- ja diffuusiotekniikan opetusmoniste. Oulu 1995. Oulun yliopisto. 62 s
 9. Heino, J. & Lohi, T.-K. (toim.). Vuoden 1995 teräspäivä. Ympäristö ja metallurginen teollisuus. Oulu 1995. Oulun yliopisto. 105 s.
 10. Heino, J. Rikkidioksidin poistaminen savu- ja jätekaasuista. In: Heino, J. & Lohi, T.-K. (toim.). Vuoden 1995 teräspäivä. Ympäristö ja metallurginen teollisuus. Oulu 1995. Oulun yliopisto. 10 s.
 11. Määttä, P., Heino, J. & Sohlo, J. Hyötymenetelmän kehittäminen jätekaasujen puhdistukseen. Osa 6. Rikkidioksidin vetyperoksidiabsorption simulointi Aspen Plus -simulointiohjelmalla. Oulu 1996. Oulun yliopisto. 24 s.
 12. Heino, J. & Keiski, R. (eds.). Environmental Technology Graduate School in Chemical Engineering Course. Oulu 1997. Oulun yliopisto. 166 s.
 13. Heino, J. Käytössä ja kehitteillä olevia kaasujen rikin oksidien poiston hyötymenetelmiä. In: Heino, J. & Keiski, R. (ed.). Environmental Technology Graduate School in Chemical Engineering Course. Oulu 1997. Oulun yliopisto. 21 s.
 14. Heino, J. Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n uudistettu nikkelirikasteen liekkisulatusmenetelmä (DON) sekä nikkelin ja koboltin talteenotto. Metallurgiset prosessit -kurssimateriaalin lisäys ja uudistus. Oulu 1997. Oulun yliopisto. 14 s.
 15. Heino, J. Ympäristö, kierrätys ja metallurginen teollisuus. Metallurgiset prosessit -kurssimateriaalin lisäys ja uudistus. Oulu 1997. Oulun yliopisto.19 s.
 16. Muurinen, E., Nelo, S. & Heino, J. Liikkeen-, lämmön- ja aineensiirto. Miten siirtoilmiöt vaikuttavat ja miten niihin voidaan vaikuttaa? Kurssimateriaali AEL-INSKO-koulutustapahtumaan: Prosessiteollisuuden yksikköprosessit 1. Käytännön reaktiotekniikka. Hyvinkää 11.-12.2.1997. 50 s.
 17. Heino, J. (ed). Prosessimetallurgian dosenttipäivä. Oulu 1998. Oulun yliopisto. 69 s.
 18. Heino, J. Prosessimetallurgian opetuksen kehitys ja nykytilanne. In: Heikkinen, E.-P. & Karjalainen, E. Prosessimetallurgian alumnipäivä. Oulu 1998. Oulun yliopisto. 14 s.
 19. Härkki, J. Heino, J. Mattila, R. & Zinovjev, B. Prosessimetallurgian laboratorion turvallisuusohje. Oulun yliopisto 1998. 11 s.
 20. Heino, J & Angerman, M. Educational activities. In: Härkki, J., Heino, J., Keränen, A. & Angerman, M. Biannual Report of the Laboratory of Process Metallurgy. Oulu 1998. Oulun yliopisto. S. 11 – 15.
 21. Heino, J. Industrial ecology and metallurgical industry based on the lecture held at the University of Oulu on May 3, 1999 Environmental technology -course of Graduate School in Chemical Engineering. 20 s.
 22. Heikkinen, E.-P. & Heino, J. (toim. (aakkosjärjestys)). Metallurgin hyvä tietää: Prosessimetallurgian perusteet. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 83 s.
 23. Heino, J. Metallien ja metallurgian historia Suomessa. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Prosessimetallurgian perusteet. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 11 s.
 24. Heino, J. Suomen metallurginen teollisuus. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Prosessimetallurgian perusteet. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 8 s.
 25. Heino, J. Metallien valmistuksen yksikköprosessit. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Prosessimetallurgian perusteet. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 18 s.
 26. Heino, J. Ympäristö, kierrätys ja metallurginen teollisuus. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Prosessimetallurgian perusteet. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 6 s.
 27. Heikkinen, E.-P. & Heino, J. (toim. (aakkosjärjestys)). Metallurgin hyvä tietää: Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 134 s.
 28. Heino, J. & Kaisto, H. Malmipohjaisen teräksenvalmistuksen raaka-aineiden käsitteleminen. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 14 s.
 29. Heino, J. Senkkakäsittelyt. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 10 s.
 30. Heino, J. Jatkuvavalu. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 7 s.
 31. Kaisto, J, Niemi, T & Heino J. Ruostumattoman teräksen valmistuksen raaka-aineiden hankinta ja käsittely. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 6 s.
 32. Mure, P. & Heino, J. AOD-konvertteri, senkkakäsittelyt ja jatkuvavalu ruostumattoman teräksen valmistuksessa. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 8 s.
 33. Heino, J. Romuohjainen teräksenvalmistus. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 5 s.
 34. Heikkinen, E.-P. & Heino, J. (toim. (aakkosjärjestys)). Metallurgin hyvä tietää: Värimetallien valmistus. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 68 s.
 35. Heino, J. Nikkelirikasteen suorasulatusmenetelmä (DON) ja nikkelin hydrometallurginen telteenotto. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Värimetallien valmistus. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 11 s.
 36. Heino, J. Nikkelin ja kuparin valmistuksen sivutuotteet, kierrätys ja ympäristöasiat. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Värimetallien valmistus. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 7 s.
 37. Heino, J. Lyijyn, koboltin, kullan ja hopean valmistus. In: Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Metallurgin hyvä tietää: Värimetallien valmistus. Oulu 1999. Oulun yliopisto. Prosessitekniikan osasto. 7 s.

   

 38. Heino, J. Teollinen ekologia. Ympäristötekniikan peruskurssi kevät-2000. Prosessitekniikan osasto. 25 s.
 39. Heino, J & Heikkinen, E. Educational activities. In: Härkki, Angerman, M. & Kokkonen, T. Biannual Report of the Laboratory of Process Metallurgy. Oulu 2000. Oulun yliopisto. S. 12 - 15.
 40. Angerman, M., Heino J, & Mure P. Korkealämpötilakemian ja pyrometallurgisten prosessien teorian lukuvuoden 1998–99 harjoitus- ja seminaaritöiden palautekyselyn yhteenveto palautepäivän perusteella. Oulu 2000. Prosessimetallurgian laboratorio. 5 s.
 41. Heino, J. Pomet-opetuksen auditointitilaisuus 10.5.2000 ja Opetuskauden 1999 - 2000 päästötodistus. Yhteenveto opetusvuodelta osin vapaasti ja osin auditointitilaisuudessa pidettyjen esitelmien pohjalta. Oulu 2000. Prosessimetallurgian laboratorio. 15 s.
 42. Heino, J. Introduction into industrial ecology based on the lecture held at the University of Oulu on May 22, 2000 Industrial ecology -course of Graduate School in Chemical Engineering. 18 s.
 43. Heino, J. Industrial ecology and metallurgical industry based on the lecture held at the University of Oulu on May 25, 2000 Industrial ecology -course of Graduate School in Chemical Engineering. 24 s.
 44. Heino, J., Keiski, R., Koskenkari, T. & Ojala, S. Ympäristötekniikan peruskurssin luentorunko keväällä 2001. Ilman saastuminen, ilmansuojelutekniikat, teollinen ekologia, vihreä kemia, ympäristönsuojelun ohjauskeinot ja lainsäädäntö. Oulu 2001. 137 s.
 45. Heino, J. & Koskenkari, T. Teollinen ekologia. In: Heino, J., Keiski, R., Koskenkari, T. & Ojala, S. Ympäristötekniikan peruskurssin luentorunko keväällä 2001. Ilman saastuminen, ilmansuojelutekniikat, teollinen ekologia, vihreä kemia, ympäristönsuojelun ohjauskeinot ja lainsäädäntö. Oulu 2001. 25 s.
 46. Pongrácz, E., Keiski, R., Heino, J. & Makkonen, H. The Industrial Ecology paradigm and its influence on research and education in the Process and Environmental Engineering Department of the University of Oulu. Engineering Education in Sustainable Development. October 24th – 25th 2001 Delfth, Netherlands.
 47. Keiski, R.L., Heino, J., Koskenkari, T. & Makkonen, H. Research and Education of Industrial Ecology in the Study Programmes for Process and Environmental Engineering at the University of Oulu. Poster presentaion and abstract in the Science & Culture of Industrial Ecology ISIE 2001 Meeting, 12-14 November, The Netherlands.
 48. Päivärinta, K., Sarja, T., Savolainen S. & Heino J. Malmipohjaisten terästehtaiden hienojakoisten poisteiden hyödyntäminen kupoliuunin raaka-aineena. Harjoitustyö Opiskelijatutkijakoulutuskurssilla. Oulu 2001. 16 s.
 49. Heino, J. Secondary control of sulfur oxides. Material is based on the lecture held at the University of Oulu on October 25, 2001 Air pollution control engineering Graduate School in Chemical Engineering -course. 14 s.
 50. Heino, J. Industrial ecology and metallurgical industry. In: Pongrácz, E. Industrial ecology and recycling. Lecture material in Study Program of Environmental Engineering. Oulu 2001. 20 s.
 51. Heikkinen, E.-P. & Heino, J. Ajatuksia opettajan työotteesta. Kooste “Opettajan työotteen pohtimisen työpajassa” -opetustilaisuudessa nousseista ajatuksista. Oulun yliopisto 2002, s. 14.
 52. Keiski, R., Koskenkari, T. & Heino, J. Ympäristötekniikan peruskurssi. Ilman saastuminen, ilmansuojelutekniikat, teollinen ekologia, vihreä kemia, ympäristönsuojelun ohjauskeinot ja lainsäädäntö. Oulu 2002, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. 131 s. 53.
 53. Heikkinen, E.-P. & Heino, J. (toim. (aakkosjärjestys)). Metallurgin hyvä tietää: Prosessimetallurgian perusteet. 2. p. Oulu 2002, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. 81 s. (J. Heinon tekemä Opetusmateriaalin päivitys 2002)
 54. Heikkinen, E.-P. & Heino, J. (toim. (aakkosjärjestys)). Metallurgin hyvä tietää: Värimetallien valmistus. Oulu. 2. p. Oulu 2002, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. 69 s. (J. Heinon tekemä Opetusmateriaalin päivitys 2002)
 55. Heikkinen, E.-P. & Heino, J. (toim. (aakkosjärjestys)). Metallurgin hyvä tietää: Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus. 2. p. Oulu 2002, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. 133 s. (J. Heinon tekemä Opetusmateriaalin päivitys 2002)
 56. Heino, J. & Koskenkari, T. Harjavallan Suurteollisuuspuisto Teollisena ekosysteeminä. Oulu 2003, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. 36 s. (Teollinen ekologia ja kierrätystekniikka –kurssin luentomateriaali)
 57. Heino, J. Kemiran Siilinjärven tehdas ja tuotantoprosessit sekä apatiitin louhinta. Oulu 2003, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. 8 s. (Teollinen ekologia ja kierrätystekniikka –kurssin luentomateriaali)
 58. Heino, J. Teollinen ekologia, elinkaariarviointi ja malmipohjainen teräksenvalmistus. Oulu 2003, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. 30 s. (Teollinen ekologia ja kierrätystekniikka –kurssin luentomateriaali)
 59. Heino, J. Ilmiöpohjaisen tarkastelun soveltaminen kuparin valmistuksen liekkisulatusmenetelmään. Pyrometallurgisten prosessit –kurssin luentomateriaali. Oulu 2004, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. 19 s.
 60. Heino, J. Teollinen ekologia ja hiiliteräksen valmistus. Teollinen ekologia ja kierrätystekniikka -kurssin luentomateriaali. Oulu 2004. Oulun yliopisto. 37 s.
 61. Heino, J. & Koskenkari, T. Harjavalta industrial ecopark as a model to develop sustainable thinking in carbon steel making. Presentation in the Nordic Recycling Day III, 10.11.2005, University of Oulu.
 62. Heikkinen, E.-P., Heino, J. & Fabritius, T. Metallurgin hyvä tietää - Metallurgisen teollisuuden ympäristökuormitusten hallinta. Oulu 2007, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. 29 s.
 63. Heino, J. & Koskenkari, T. Harjavallan Suurteollisuuspuisto Teollisena ekosysteeminä. Oulu 2007, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. 23 s. (Teollinen ekologia ja kierrätystekniikka –kurssin luentomateriaali)
 64. Heino, J. Teollinen ekologia ja hiiliteräksen valmistus. Teollinen ekologia ja kierrätystekniikka -kurssin luentomateriaali. Oulu 2007. Oulun yliopisto. 34 s.
 65. Heino, J. Harjavalta industrial park as an industrial ecosystem to increase regional and global sustainability. Environmental management in networks course. University of Jyväskylä 22.3.2007. 26 pp.
 66. Heino, J. Industrial ecology and carbon steel manufacture. Industrial Ecology and Recycling –course. Oulu 2007. University of Oulu. 19 p.
 67. Heino, J. Harjavalta industrial park as an industrial ecosystem. Industrial Ecology and Recycling –course. Oulu 2007. University of Oulu. 21 p.
 68. Heino, J. Harjavalta industrial park as an industrial ecosystem to increase regional and global sustainability. Environmental management in networks course. University of Jyväskylä 18.3.2008. 26 pp.
 69. Heino, J, Koskenkari, T., Leinonen, V. & Mälkki, H. Harjavalta eco-industrial system. Industrial Ecology –course. Oulu 2008. University of Oulu. 25 p.
 70. Heino, J. Common solution around Baltic Sea. Nordic Recycling Day IV, Luleå University of Technology, 2012. (Oral and PowerPoint presentation).
 71. Heino J. Harjavalta industrial ecopark – A success story of the industrial ecology in the area of metallurgical industry to increase regional and global sustainability. Environmental management in networks course. University of Jyväskylä 7.4.2009. 25 p.
 72. Heino, J. Kuparin ja nikkelin valmistuksen ympäristökuormitus ja ympäristökuormituksen hallinta. Luento ja luentomateriaali Prosessiteollisuuden ympäristökuormitusten hallinta -kurssilla. Oulu 2009, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto.
 73. Heino, J. Nikkelin valmistus. Luento ja kirjallinen luentomateriaali Hapetus- ja pelkistys -kurssilla. Oulu 2009, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto.
 74. Heino, J. Kuparin, nikkelin ja sinkin valmistuksessa vapautuvien raskasmetalli- ja rikkidioksidipitoisten kaasujen puhdistaminen ja talteenotto sekä hyötykäyttö tai loppusijoittaminen. Luento ja kirjallinen luentomateriaali Ilmansuojelutekniikat -kurssilla. Oulu 2009, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto.
 75. Toimiminen Ilmansuojelutekniikat –kurssin / 2009 vastuuhenkilönä yhdessä Satu Pitkäahon kanssa. Tehtäviin kuului osin kurssin lopullinen suunnittelu, kasvihuoneilmiötä koskevien opiskelijaseminaarien kuuntelu ja arvostelu sekä tenttien tekeminen ja arvostelu.
 76. Heino, J. Environmental load of the copper and nickel manufacture and the management of environmental load. Environmental load of Process industry course. University of Oulu, 2010, 2011 and 2012. (Oral and PowerPoint presentation).
 77. Heino, J. Environmental load of the zinc manufacture and the management of environmental load. Environmental load of process industry course. University of Oulu, 2010, 2011 and 2012. (Oral and PowerPoint presentation).
 78. Heino, J. Treatment and utilisation of heavy metal dust containing metallurgical sulphur dioxide gas. Environmental load of Process industry course. University of Oulu, 2010, 2011 and 2012. (Oral and PowerPoint presentation).
 79. Heino, J. Treatment of metallurgical industry waste. Industrial and Domestic Waste Management Course. Oulu 2010, University of Oulu, Department of Process and Environmental Engineering.
 80. 80. Heino, J., Samuelsson, C. & Heikkinen, E.-P. (2010) A Full decade of Nordic Recycling Days. Materia 5, pp. 45 – 47.
 81. Heino, J., Koskenkari, T., Leinonen, V. & Mälkki, H. Harjavalta eco-industrial system. Industrial Ecology –course. Oulu 2009 and 2010. University of Oulu. (Dated and edited from previous versions). 19 p.
 82. Heino, J. Development of Harjavalta copper and nickel manufacture – One example to help nature to normalize the situation in Kola peninsula as natural as possible. BEE foreign excursion to the Barents Region. University of Oulu, 2011. (PowerPoint –presentation).
 83. Heino, J., Koskenkari, T., Leinonen, V. & Mälkki, H. Harjavalta eco-industrial system. Industrial Ecology –course. University of Oulu, 2011 and 2012. 26 p.
 84. Heino, J. Industrial dust removal processes – Case carbon steel, copper, nickel and zinc manufacture. Air pollution control –course. University of Oulu 2010 and 2011. (Oral and PowerPoint presentation).
 85. Heino J. Harjavalta industrial ecopark – A success story of the industrial ecology in the area of metallurgical industry to increase regional and global sustainability. Environmental management in networks course. (Dated and edited from previous versions). University of Jyväskylä 2011. 25 p.
 86. Heino, J. Hapettumis- ja pelkistymisreaktiot nikkelin valmistusprosessissa sisältäen pyro- ja hydrometallurgiset vaiheet. Hapettumis- ja pelkistykurssi. Oulun yliopisto, 2011. (Suullinen ja PowerPoint –esitys)
 87. Heino, J. Hapettumis- ja pelkistymisreaktiot nikkelin valmistusprosessissa sisältäen pyro- ja hydrometallurgiset vaiheet. Hapettumis- ja pelkistykurssi. Oulun yliopisto, 2011. 18 s.
 88. Heino, J. Teollinen ekologia ja teollinen ekosysteemi - Johdatus teolliseen ekologiaan. Teollinen ekologia –kurssi. Aalto-yliopisto 2011. 22 s.
 89. Heino, J. Teollinen ekologia ja teollinen ekosysteemi - Johdatus teolliseen ekologiaan. Teollinen ekologia –kurssi. Aalto-yliopisto 2011. (Suullinen ja PowerPoint –esitys)
 90. Heino, J., Koskenkari, T., Leinonen, V. & Mälkki, H. Harjavalta eco-industrial system. Industrial Ecology –course. Industrial Ecology –course. University of Aalto. Espoo 2011. 24 p.
 91. Heino, J. Harjavalta eco-industrial system. Industrial Ecology –course. Industrial Ecology –course. University of Aalto. Espoo 2011. (Oral and PowerPoint –presentation)
 92. Heino, J. Industrial ecology applied to carbon steel manufacture to develop environmental friendliness of carbon steel. Industrial Ecology –course. University of Aalto. Espoo 2011. 21 p.
 93. Heino, J. Industrial ecology applied to carbon steel manufacture to develop environmental friendliness of carbon steel. Industrial Ecology –course. University of Aalto. Espoo 2011. (Oral and PowerPoint –presentation)
 94. Heino, J. Hypothetic Bothnian Arc metallurgical industrial ecology enterprise - A challenging potential to minimise local and regional waste accumulation and reduce local, EU, and global carbon footprint. Industrial Ecology –course. University of Aalto. Espoo 2011. 26 p.
 95. Heino, J. Hypothetic Bothnian Arc metallurgical industrial ecology enterprise - A challenging potential to minimise local and regional waste accumulation and reduce local, EU, and global carbon footprint. Industrial Ecology –course. University of Aalto. Espoo 2011. (Oral and PowerPoint –presentation)
 96. Heino, J. Practical experiences within Finnish ferrous and non-ferrous metals industries on the sustainable way towards local industrial ecosystems and further to regional Bothnian Arc industrial symbiosis. Industrial symbiosis –kurssi. Aalto-yliopisto 2011, 2012 and 2013. 42 p.
 97. Heino, J. Practical experiences within Finnish ferrous and non-ferrous metals industries on the sustainable way towards local industrial ecosystems and further to regional Bothnian Arc industrial symbiosis. Industrial symbiosis –kurssi. Aalto-yliopisto 2011, 2012 and 2013. (Oral and PowerPoint presentation)
 98. Heino, J. Finnish ferrous and nonferrous metallurgical industry – Success stories and future national and global environmental challenges. (Environmental load of metallurgical industry course) Nordic Recycling Day VI 9-10 October, 2012, Luleå University of Technology. (Oral and PowerPoint presentation)
 99. Heino, J. Kuparin liekkisulatusmenetelmä ja metallisen kuparin elektrolyyttinen raffinointi. Metallurgiset prosessit ja niiden mallinnus –kurssi. Oulun yliopisto 2012, 2013 ja 2014. 22 s. (Lievästi modifioiden joka vuosi)
 100. Heino, J. Kuparin liekkisulatusmenetelmä ja metallisen kuparin elektrolyyttinen raffinointi. Metallurgiset prosessit ja niiden mallinnus –kurssi. Oulun yliopisto 2012, 2013 ja 2014. (Suullinen ja PowerPoint –esitys Lievästi modifioiden joka vuosi))
 101. Heino, J. Don –liekkisulatusmenetelmä ja hydrometallurginen nikkelin talteenotto. Metallurgiset prosessit ja niiden mallinnus –kurssi. Oulun yliopisto 2012, 2013 ja 2014. 19 s. (Lievästi modifioiden joka vuosi)

   

 102. Heino, J. Don –liekkisulatusmenetelmä ja hydrometallurginen nikkelin talteenotto. Metallurgiset prosessit ja niiden mallinnus –kurssi. Oulun yliopisto 2012, 2013 ja 2014. (Suullinen ja PowerPoint –esitys lievästi modifioiden joka vuosi)
 103. Heino, J. Environmental load of the copper and nickel manufacture and the management of environmental load. Metallurgiset prosessit ja niiden mallinnus –kurssi. Oulun yliopisto 2012, 2013 ja 2014. 19 p. (Lievästi modifioiden joka vuosi)
 104. Heino, J. Teollinen ekologia ja teollinen ekosysteemi - Johdatus teolliseen ekologiaan. Ympäristötekniikan perusta -kurssi. Oulun yliopisto 2012 ja 2013. 22 s.
 105. Heino, J. Harjavallan Suurteollisuuspuisto - Teollisen ekologian menestystarina metallurgisen teollisuuden alueella. Ympäristötekniikan perusta -kurssi. Oulun yliopisto 2012 ja 2013. (Suullinen ja PowerPoint –esitys)
 106. Heino, J. Environmental load and environmental load management of copper and nickel manufacture in Harjavalta industrial park. Environmental load of Process industry course. University of Oulu, 2013. 20 p.
 107. Heino, J. Waste formation and management in copper and nickel manufacture. Metallurgical industry waste in Water and Environmental Management course. Institute of Technology of Oulu University of Applied Sciences and Riga University of Technology. Oulu 2013. (Oral and PowerPoint presentation).
 108. Heino, J., Koskenkari, T., Leinonen, V. & Mälkki, H. Harjavalta eco-industrial system. Industrial Ecology –course. University of Oulu 2013. 27 p.
 109. Heino, J., Koskenkari, T., Leinonen, V. & Mälkki, H. Harjavalta eco-industrial system. Industrial Ecology –course. University of Oulu. (Oral and PowerPoint presentation)
 110. Heino, J. Industrial dust removal processes – Case copper and nickel manufacture. Air pollution control –course. University of Oulu 2013. (Oral and PowerPoint presentation)
 111. Heino, J. (2014) Mietteitä ja havaintoja sekä ehdotuksia diplomityön tekemisen systematisoimiseksi. 2 s.
 112. Heino, J. (2014) Mietteitä ja havaintoja sekä ehdotuksia väitöskirjaprosessin saannon parantamiseksi Prosessimetallurgiassa. 7 s. ja 3 liitettä.
 113. Heino, J. Short summary of environmental load and environmental load management of copper and nickel manufacture in Harjavalta industrial park. Environmental load of Process industry course. University of Oulu, 2014. 18 p.
 114. Heino, J. Environmental load of the copper manufacture and the management of environmental load. University of Oulu, 2014. Oral and PowerPoint presentation in Environmental load of Process industry course.
 115. Heino, J. Environmental load of the nickel manufacture and the management of environmental load. University of Oulu, 2014. Oral and PowerPoint presentation in Environmental load of Process industry course.
 116. Heino, J. Treatment and utilisation metallurgical of sulphur dioxide gas from copper and nickel manufacture. University of Oulu, 2014. Oral and PowerPoint presentation in Environmental load of Process industry course.
 117. Heino, J. Harjavalta industrial park as an example of an industrial ecosystem when developing the Finnish carbon steel industry to achieve EU climate targets also in the future. Industrial Ecology –course. University of Oulu 2014. (Oral and PowerPoint presentation)
 118. Heino, J. Practical experiences within Finnish ferrous and non-ferrous metals industries on the sustainable way towards local industrial ecosystems and further to regional Bothnian Arc industrial symbiosis. Industrial symbiosis –kurssi. Aalto-yliopisto 2014. (Oral and PowerPoint presentation)
 119. Heino, J. Mietteitä ja havaintoja omaopettajatoiminnasta ja kandidaatintyön ohjauksesta Prosessitekniikan ja Ympäristötekniikan koulutusohjelmissa. Oulu 2015. 13 s. + 5 liitt.

Viimeksi päivitetty: 8.12.2017