Kandidaatintyöt

2021

 • Inkala, Arttu: Teräksen nauhamaisuus ja siihen vaikuttavat tekijät. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Tuomas Alatarvas.
 • Junttila, Elina Sofia Karoliina: Rautarikastepellettien pelkistyskokeen herkkyysanalyysi –Lämpötilan vaikutus pelkistymisnopeuteen. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen, Tommi Kokkonen, Anne Hietava & Mikko Iljana.
 • Loukkola, Sofia: Rautarikastepellettien pelkistyskokeen herkkyysanalyysi –Pelkistyskaasun vaikutuspelkistymisnopeuteen. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen, Tommi Kokkonen, Mikko Iljana & Anne Hietava.
 • Pohjasenaho, Eero: Rikastamon puhtaanapidon haasteet. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Santeri Kaisanlahti.
 • Ruokamo, Jari: Ilmanpoiston vaikutus kipsin sakeutukseen neutraalinkäsittelyprosessissa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Tuomas Vielma.
 • Sivula, Arttu: Vety teräksessä. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen.

2020

 • Aho, Lauri: Raakaraudan rikinpoiston laboratoriomittakaavaiset tutkimusmenetelmät. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen, Ville-Valtteri Visuri & Tero Vuolio.
 • Hoikkaniemi, Eetu: Biohiilen käyttö koksin raaka-aineena. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Aki Koskela.
 • Jauhola, Noora: Ruostumattoman teräksen valmistuksesta syntyvän hienojakoisen poisteen hyödyntämismahdollisuudet. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Anne Hietava.
 • Juurikka, Niko: Suorapelkistetty rauta valokaariuunin raaka-aineena. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen
 • Lassila, Erno: Vedyn valmistusmenetelmät ja käyttö rautaoksidien pelkistyksessä. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen.
 • Lehtovirta, Jussi: Ferrokromin ja ruostumattoman teräksen valmistuksessa syntyvien kuonien käsittely ja tuotteistus. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen.
 • Rönkkönen, Veikka: Tulenkestävien vuorausmateriaalien kulumisen tutkimusmenetelmät. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen.
 • Sassi, Viljami: Hilseen muodostuminen ruostumattomien terästen hehkutuksessa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Aleksi Laukka.
 • Simonen, Konsta: Spodumeenirikasteen liuostusta edeltävä lämpökäsittely. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Pekka Tanskanen.
 • Tervahauta, Hanna: Kromioksidin pelkistys. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Anne Hietava.

2019

 • Alexander, Victoria: Metallien talteenottolaitoksen puhdistus. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Jarmo Reunanen.
 • Eskola, Ville: Lammastilan omavarainen energiantuotanto. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen.
 • Harju, Arttu: Kromikonvertterikuonan vuorovaikutus doloma- ja magnesia-hiili-vuorausten kanssa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Ville-Valtteri Visuri.
 • Kuurre Sara: Konvertteri- ja masuunilietteiden käsittely ja hyödyntäminen. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Simo Isokääntä.
 • Mäkelä, Ilpo: Älykkäiden laskennallisten menetelmien soveltaminen teräksenvalmistusprosesseissa. Ohjaajat: Tero Vuolio & Aki Sorsa
 • Ruokoja, Juhani: Koboltin poisto sinkin valmistuksessa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Tuomas Vielma.
 • Tyybäkinoja, Sini Maria: Jatkuvavalun kehittyminen ja valuvirheet 1970-luvulta nykypäivään. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen.
 • Tähtilä, Henna: Tulenkestävän vuorausmateriaalin ja kuonan väliset vuorovaikutukset terässenkassa. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen.
 • Vaarala, Karri: Laskennallinen tarkastelu molybdeenioksidin pelkistymisestä AOD-prosessissa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Topi Ikäheimonen.

2018

 • Hannila, Timo Antero: Rautaoksidien vetypelkistys. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen.
 • Huhtanen, Ville: Hienopulveriuunin syötteen vaihtelun vaikutukset tuotteen ominaisuuksiin. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Kai Pulkkinen.
 • Kukkola, Tuomas: Skandiumin valmistusprosessit. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Pekka Tanskanen.
 • Lehtonen, Petri: Kalsiumalumiinisulfaattibeliittisementin (CASB) valmistus laboratorio-olosuhteissa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Pekka Tanskanen.
 • Norrena, Julius: Valokaariuunikuonan jähmettyminen – faasipiirrostarkastelu korkeakalkkitapauksessa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Topi Ikäheimonen.
 • Pitko, Niilo: Kuonan koostumus kromikonvertteriprosessin aikana. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Topi Ikäheimonen.
 • Rapeli, Roosa: Valokaariuunikuonan jähmettyminen – faasipiirrostarkastelu matalakalkkitapauksessa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Topi Ikäheimonen.
 • Rytky, Saku: Anodien korroosioilmiöt ja niiden estäminen sinkkielektrolyysissä. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Tuomas Vielma.
 • Tarkka, Antti: Kvartsimaasälpähiekan käyttäytyminen alkalisidotun tiilen valmistuksessa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Pekka Tanskanen.
 • Toivoniemi, Juho: Kineettiset mallit prosessimetallurgiassa. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen.


2017

 • Plosila, Pekka: Kalsiumalumiinisulfaattibeliittisementin (CSAB) valmistus yhtenä vaihtoehtona jätekipsin hyödyntämiseksi. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Pekka Tanskanen.


2016

 • Heikka, Anne-Mari: Sulan lämpötilan mittaus ferrokromitehtaalla. Ohjaaja: Ville-Valtteri Visuri.
 • Kallio, Jussi: Terässulaan liuennut magnesium ja sen vaikutus teräksessä oleviin epämetallisiin sulkeumiin. Ohjaajaat: Eetu-Pekka Heikkinen & Teija Sipola.
 • Lakkala, Aleksi: Biomassapohjaiset energianlähteet rauta- ja terästeollisuudessa: Teknis-taloudellinen arvio lämpökemiallisista muunnosteknologioista. Ohjaajat: Hannu Suopajärvi & Eetu-Pekka Heikkinen.
 • Mäkelä, Mikko: Kuonien ominaisuuksien matemaattinen mallintaminen. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen.
 • Paso, Joona: Kalsiumsulfoaluminaattibeliittisementin (CSAB) valmistus teollisuusjätteistä laboratorio-olosuhteissa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Pekka Tanskanen.
 • Pöyhtäri, Sonja: Kuonan viskositeetin ja rajapintaominaisuuksien määrittämiseen käytettävät tutkimusmenetelmät. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Aki Sorsa.
   

2015

 • Alamehtä, Antti: Pilot-mittakaavaisen valokaariuunin pohjan lämpöhäviöt. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Ville-Valtteri Visuri. 478/2015
 • Ervasti, Henri: Sekainjektio masuuniin. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen. 486/2015
 • Korva, Antti: Ruostumattoman teräksen valmistuksen raaka-aineet eri prosessivaiheissa. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen. 492/2015
 • Lassila, Jari Pekka: Ruostumattoman teräksen valmistuksen raaka-aineena käytettävän romun analysointi ja luokittelu. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Matti Aula. 481/2015
 • Sieppi, Julius: Käsittelyvaihtoehdot orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitusta koskeville jätteille - case Oulun Jätehuolto Oy. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Katri Päivärinta. 502 / 2015

 

2014

 • Hallikainen, Aleksi: Seosaineiden vaikutus peritektiseen reaktioon mikroseostettujen terästen jatkuvavalussa: Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Tuomas Alatarvas. 404/2014
 • Halonen, Olli: Pyyhkäisyelektronimikroskoopin käyttö teräksen sulkeumatarkastelussa. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen. 362/2014
 • Hasa, Janika: Magnesiumlähteet terässulatolla. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Mirja Illikainen. 409/2014
 • Hietala, Jenni: Vaakaputkiston mitoitus maalämmön talteenotossa. Ohjaajat: Anne Tuomela & Jyrki Heino. 463/2014.
 • Hirvasniemi, Heikki: Ferrokromitehtaan ja ruostumattoman terästehtaan integraatiolla saavutettavat hyödyt. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Seppo Honkanen. 425/2014
 • Hirvonen, Arttu: Akzonobelin Oulun tehtaan prosessikuvaukset - Työntekijän perehdyttämisaineisto. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Juha Ahola. 388/2014
 • Isohookana, Erik: Fe-Ti-oksidisysteemin muutokset ilma-atmosfäärissä 1200-1350 °C. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Pekka Tanskanen. 358/2014
 • Kiirikki, Kaisa: Syyt kandidaatintöiden viivästymiselle prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Jukka Hiltunen. 411/2014
 • Korteselmi, Joonas: Jauhatusolosuhteiden vaikutukset sulfidimineraalien vaahdotukseen. Ohjaajat: Hannu Kuopanportti & Jyrki Heino. 379/2014.
 • Koutila, Aleksi: Tulenkestävät materiaalit liekkisulatusuunissa ja kuonan vaikutus vuoraukseen. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Katja Ohenoja. 382/2014
 • Lehtonen, Petri: Sinkki Masuunissa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Katja Ohenoja. 385/2014
 • Luomanen, Jenni: CO/CO2–suhteen vaikutus kromioksidisysteemin faasikoostumukseen 1100 °C lämpötilassa. Ohjaajat: Pekka A. Tanskanen & Eetu-Pekka Heikkinen. 412/2014
 • Mosorin, Laura-Kaisa: Litiukarbonaatin valmistus. Rikkihappo- ja natriumkarbonaattipaineliuotusprosessien vertailu. Ohjaajat: Pekka Tanskanen & Eetu-Pekka Heikkinen. 378/2014
 • Mäkelä,Timo: Happipuhalluksen ja poltinten käyttö teräksen valmistuksessa. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen. 366/2014
 • Nykänen, Lauri: Ferrokromikuonasta rikastetun ferrokromin faasikoostumus. Ohjaajat: Pekka Tanskanen & Eetu-Pekka Heikkinen. 455/2014
 • Piippo, Antti: Seosaineiden epäpuhtauksien vaikutus teräksen laatuun. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen. 476/2014
 • Saari,Visa: Hapen osapaineen vaikutus Cu-hienokuonan faasikoostumukseen 1000 °C lämpötilassa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Pekka Tanskanen. 357/2014
 • Tainio, Joonas: Kiertoilman ohjauksen vaikutus uimahallin uima-allastilojen energiankulutukseen. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Harri Aaltonen. 410/2014
 • Tenhunen, Hanna: Hevosenlannan aiheuttamat ympäristöhaitat, hyötykäyttö sekä niihin liittyvät kustannukset. Ohjaajat: Jyrki Heino & Maija Tenhunen. 387/2014.
 • Tolonen, Hannu: AOD-konvertterin mittaukset. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Aki Sorsa. 426/2014
 • Tuppurainen, Ville: Hydrofobisoitu nanoselluloosa. Ohjaajat: Henrikki Liimatainen, Jyrki Heino & Miikka Vesanko. 372/2014

 

2013

 

 • Karppinen, Henri: Osallistujapalaute Pohjois-Suomen teollisuusopistossa vuosina 2001-2011 järjestetyistä metallurgian VAT:in kursseista. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen. 283/2013
 • Laukka, Aleksi: The Effects of Coal Moisture Content on the Coking Process. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen, Hannu Suopajärvi & Kimmo Kinnunen. 305/2013
 • Nissilä, Tuukka: Biobutanolin tuotanto. Ohjaajat: Jyrki Heino & Ritva Isomäki. 287/2013
 • Pahkakangas, Saila: Tupasvillan siirtoistutus sulfidien hapettumisen seurauksena happaman turvetuotantoalueen ennallistamisessa. Ohjaajat: Jyrki Heino & Heini Postila. 317/2013
 • Pekkala, Veikko: Jätevedet ja jätevesien käsittely kaivosteollisuudessa Suomessa. Ohjaajat: Jyrki Heino, Piia Häyrynen, Junkal Landaburu-Aguirre, Minna Pirilä & Auli Turkki. 276/2013
 • Saari, Markus: Mikroaaltojen käyttö mineraalien esikäsittelyssä. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Pekka Tanskanen. 306/2013
 • Sakaranaho, Matti: Hapen osapaineen vaikutus Cu-hienokuonan faasikoostumukseen 900 °C lämpötilassa. Ohjaajat: Kalle Kemppainen, Eetu-Pekka Heikkinen & Pekka Tanskanen. 284/2013
 • Similä, Henri: Spodumeemimalmin raskasväliaine-erotus. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Pekka Tanskanen. 299/2013
 • Tavia, Mervi: Biomassatuhkan käyttö maastabiloinnissa. Ohjaajat: Jyrki Heino, Mirja Illikainen & Päivö Kinnunen. 348/2013
 • Vestman, Antti: Tiilimurskeen käyttö ferrokromikonvertterin kuonanmuodostajana. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Johanna Panula-Perälä. 290/2013

 

2012

 

 • Luukkonen, Ilmari. Vety teräksenvalmistusprosesseissa. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen. 226 / 2012
 • Mankinen, Antti: Pyhäsalmen kaivoksen rikastusprosessin vaahdotuskemikaalit ja rikkipiirin kartoitus. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen, Heli Rautjärvi &Ilkka Hynynen. 245 / 2012
 • Niemetmaa, Suvi: Hapen osapaineen vaikutus Al2O3 - seostetun Cu-hienokuonan faasikoostumukseen 900 °C:een lämpötilassa. Ohjaajat: Pekka Tanskanen & Eetu-Pekka Heikkinen. 259 / 2012
 • Paulamäki, Jukka: Prosessinohjaukseen ja päästöihin liittyvät mittaukset valmistettaessa kuparia liekkisulatusmenetelmällä. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Aki Sorsa. 237 / 2012
 • Peltosaari, Olli: Hapen osapaineen vaikutus Cu-hienokuonan faasikoostumukseen 1000 oC lämpötilassa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen,Jukka Hiltunen &Pekka Tanskanen. 233/ 2012
 • Pikkupeura, Sanna. Peittaushapon kierto ruostumattoman teräksen valmistuksessa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Kalle Kemppainen. 231 / 2012
 • Päkkilä, Tanja: Raakaraudan, ferrokromin ja ferronikkelin granulointimenetelmät. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen. 270/2012
 • Ramberg, Juhani Sakari: Mikro- ja nanoselluloosan jauhautumisasteen seuranta viskositeetista. Ohjaajat: Terhi Suopajärvi & Pekka Tanskanen. 246 / 2012
 • Riskilä, Tiina: Hienojakoisesta koksista ja teräksenvalmistuksessa syntyvistä sekundääriraaka-aineista valmistettujen brikettien lujuusmittaukset. Eetu-Pekka Heikkinen,Satu Huttunen & Kalle Kemppainen. 267/2012
 • Räisänen, Jenni: Kierrätysteräs ruostumattoman teräksen valmistuksen raaka-aineena. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen. 244 / 2012
 • Tiiri, Olli-Pekka: Strength of board - How to affect board strength during manufacturing. Ohjaajat: Ari Ämmälä & Eetu-Pekka Heikkinen. 253 / 2012
 • Vuorenmaa, Vesa: Hiili-injektio masuunissa. Ohjaajat: Timo Fabritius & Olavi Kerkkonen. 260/2012

 

2011

 

 • Alavuokila, Henna. Kupari ruostumattoman teräksen haitta- ja seosaineena. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen, Jyrki Heino & Marita Puikkonen. 162 / 2011
 • Hyttinen, Niko. Terästeollisuuden valukoneiden välialtaissa käytetyt pinnoitevuoraukset  (MgO JA SiO2). Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen,Riku Mattila & Katri Kosonen. 166 / 2011
 • Hyvönen, Hannu. Sinkin valmistuksessa syntyvien mangaanipitoisten sakkojen hyödyntäminen terästen valmistuksen raaka-aineena. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Jyrki Heino. 146 / 2011
 • Kalaoja, Mikko. Erilaisten arkinvalmistusmenetelmien vertailu jäännösmustemittauksessa. Ohjaajat: Mika Körkkö, Liisa Mäkinen & Timo Fabritius. 202 / 2011
 • Kallio, Timo. Masuuni nro 2:n peruskorjaus 25.6.–19.8.2011: kulumisprofiilin määritys. Ohjaaja: Timo Fabritius. 197 / 2011
 • Kangas, Ville. Anaerobisen fermentoinnin syötteet ja niiden käsittely. Ohjaajat: Esa Turpeinen & Timo Fabritius. 189 / 2011
 • Kanto, Markku. Ligniinipohjaiset materiaalit vesien puhdistuksessa. Ohjaajat: Tiina Leiviskä & Timo Fabritius. 175 / 2011
 • Saranki, Sampsa. Hapettumis- ja pelkistymisreaktiot pallografiittiraudan FeSiMg-käsittelyssä, valussa ja jähmettymisen aikana valettaessa pallografiittisulaa tuorehiekkamuottiin. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen. 147 / 2011
 • Sutinen, Maija. Hydrocopper tm -menetelmä ja sen vertailu pyrometallurgisiin kuparinvalmistusmenetelmiin. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Jani Kangas. 217 / 2011
 • Tokoi, Vladimir.  Antratsitin maalauslinjan tuotantoseurannan ja raportoinnin kehitys. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen. 163 / 2011
 • Upola, Heikki. Butanolin valmistus fermentoinnilla - Mittalaitteet. Ohjaajat: Johanna Päkkilä, Liisa Myllykoski & Timo Fabritius. 211 / 2011
 • Veijola, Jenni. Laskennallinen tarkastelu suolojen saostumisesta suola- ja rikkihappojen vesiliuoksista. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen, Arja Sarpola & Simo Tammela. 193 / 2011

 

2010

 

 • Dunder, M.: Tasomaisuuden ohjauksen koejärjestelyt oikaisuvalssauksessa. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen. 102 / 2010
 • Iljana, Mikko: Rautapellettien pelkistyskokeita termovaa'alla. Vedyn ja vesihöyryn vaikutus rautapellettien pelkistymiseen. (Tuotantotalouden osasto). Ohjaajat: Timo Fabritius, Olli Mattila & Mirja Väänänen. 2010
 • Karjalainen, J.: Erään turva-automaation toteutuksen tarkastelua prosessiteollisuudessa. Ohjaajat: Harri Aaltonen & Timo Fabritius. 104 / 2010
 • Kemppainen, Lauri: Ksyloosin käyttö biopolttoainekomponenttien valmistuksessa. Ohjaajat: Juha Ahola & Timo Fabritius. 108 / 2010
 • Palovaara, Petri: Terässulaton hajapölypäästöt ja keinot niiden vähentämiseksi. Ohjaajat: Timo Fabritius &Jani Kangas. 111 / 2010
 • Salo, Antti: Nikkelin valmistuksessa syntyvän fayaliittisen (2FeO·SiO2) kuonan pelkistyskokeet. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Jyrki Heino. 127 / 2010
 • Saukko, Jussi: Metallurginen ja kaivosteollisuus prosessitekniikan opiskelijan harjoittelupaikkoina. Ohjaaja: Eetu-Pekka Heikkinen. 098 / 2010
 • Savikangas, Juho: Rautarikastuspellettien pelkistysnopeuden määritys termovaa'alla, osa3. Ohjaajat: Eetu Heikkinen & Juha Ahola. 093 / 2010
 • Tikka, Johanna: Kromiittipellettien pelkistysnopeuden määrittäminen termovaa'alla. Ohjaajat: Eetu Heikkinen & Heli Rautjärvi. 114 / 2010

 

2009
 

 • Alatarvas, Tuomas: Rautarikastepellettien pelkistysnopeuden määrittäminen termovaa'alla. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Eero Tuomaala. 052 / 2009
 • Angelva, Oskari: Rautarikastepellettien pelkistysnopeuden määrittäminen termovaa’alla, osa 2. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Jani Kangas. 068 / 2009
 • Harvala, Tero: Raahen teräsulaton konvertterikaasun pesulietteen ominaisuudet. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Tiina Laitinen. 033 / 2009
 • Huotari, Pirita: Riskienhallinnan lainsäädännölliset vaatimukset ja riskienhallinnan dokumentoinnin toteuttaminen yrityksessä. Ohjaajat: Sini Hopponen, Eetu-Pekka Heikkinen & Tiina Laitinen. 088 / 2009
 • Kantomaa, Juhani: Vakuumin käyttö teräksen valmistuksessa. Ohjaajat: Timo Fabritius & Mikko Karjalainen. 038 / 2009
 • Keränen, Janne: Hartsituotteiden granulointi. Ohjaajat: Timo Fabritius & Heikki Miettunen. 090 / 2009
 • Maikkula, Pipsa: Selvitys ruostumattoman teräksen valmistuksessa muodostuvan kuonafraktion nykytilasta. Ohjaajat: Timo Fabritius & Eetu-Pekka Heikkinen. 086 / 2009
 • Meriläinen, Tuomas: Deoksidaatiotasapainot ruostumattomissa teräksissä. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Enso Ikonen. 041 / 2009
 • Naakka, Ville: Välialtaan lämpöhäviöt magnesia- ja oliviinipinnoitteilla teräksen jatkuvavalussa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Timo Fabritius. 064 / 2009
 • Polet, Jouni: Sekundääristen ja primääristen raaka-aineiden käyttö masuunibriketissä. Ohjaajat: Jyrki Heino,Eetu-Pekka Heikkinen & Satu Pitkäaho. 080 / 2009
 • Rantala, Jaakko: Palautevirtauksia sisältävän säiliösysteemin mallinnus ja simulointi. Ohjaajat: Manne Tervaskanto & Eetu Heikkinen. 047 / 2009
 • Vaitiniemi, Ilkka: Konvertterin geometristen parametrien vaikutus prosessin toimintaan. Ohjaajat: Timo Fabritius, Eetu-Pekka Heikkinen & Simo Isokääntä. 043 / 2009
 • Vehkamäki, Ville: Ilmiöt prosessitekniikassa. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Timo Fabritius. 081 / 2009
 • Vuorenmaa, Veli: RH- ja tankkivakuumitekniikat osana teräksen valmistusta. Ohjaajat: Timo Fabritius, Heli Rautjärvi & Simo Isokääntä. 072 / 2009


2008
 

 • Aula, Matti: CaO-FeO-SiO2-systeemin pintajännityksen estimoiminen geometrisilla menetelmillä. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Kaisu Ainassaari. 027 / 2008
 • Hanhisuanto, Elina: Tornion terästehtaan kuumavalssaamon alitteen sisäisen kierrätyksen mahdollistaminen. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Eero Tuomaala. 009/ 2008
 • Kauppinen, Mikko: Differentiaalitermaalinen analyysi ja spodumeenin faasitransformaatiolämpötilan mittaaminen. Ohjaajat: Pekka A. Tanskanen & Juha Ahola. 010 / 2008
 • Kunelius, Juho: Ruostumattomien terästen kuumavalssauksen keskeisimmät ongelmat. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen & Timo Fabritius. 025 / 2008
 • Kuusisto, Lauri: Spodumeenin faasitransformaatiolämpötilan tutkiminen ja spodumeenipegmatiitit. Ohjaajat: Pekka A. Tanskanen & Eero Tuomaala. 012 / 2008
 • Paukkeri, Anni: Elinkaariarviointi – esimerkkejä terästeollisuudesta. Ohjaajat: Marita Puikkonen & Eetu-Pekka Heikkinen. 021 / 2008
 • Vasankari, Antti: Kuumavalssaamon jäähdytysjärjestelmän lietteet. Ohjaajat: Eetu-Pekka Heikkinen, Juha Ahola & Anne Seppänen. 023 / 2008

 

2006

 • Torvikoski,Tarja: Hilseen määrään vaikuttavat tekijät Raahen terästehtaan askelpalkkiuuneissa. Ohjaajat: Timo Fabritius & Eetu-Pekka Heikkinen. 001 / 2006

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 30.4.2021