Muut opetusasiat

Tiedoksi prosessimetallurgian opintojaksoja suorittaville opiskelijoille

Palauttaessasi johonkin kurssiin liittyvää suoritetta (oppimispäiväkirja, työselostus, portfolio, kotitehtävä, jne.) huomioi seuraavat asiat:

 1. Jos kurssilla on annettu työn ulkoasua tai muotoilua koskevia ohjeita tai sääntöjä, noudata niitä. Jos ulkoasun suhteen ei ole annettu erityisiä ohjeita, noudata yleisiä teknillistieteellisten kirjoitusten laatimiseen annettuja ohjeita sekä teknillisen tiedekunnan antamia ohjeita (esim. diplomityöohje) niiltä osin kuin niiden käyttö on mielekästä ko. työn sisältö, laajuus ja luonne huomioon ottaen (esim. yksittäiseen puolelle sivulle mahtuvaan kotitehtävälaskuun ei tarvitse liittää kansilehteä, sisällysluetteloa, symboliluetteloa, tiivistelmää ja lähdeluetteloa).
   
 2. Työt voi palauttaa joko paperiversioina tai sähköisesti (ellei ole erikseen ohjeistettu toisin). Paperiversiot palautetaan kurssin vastuuopettajalle hänen työhuoneeseensa tai työhuoneen oven edestä löytyvään postilokeroon. Sähköisesti palautettavat työt palautetaan pdf-muodossa kurssin vastuuopettajan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli et tiedä, kuka on kurssin vastuuopettaja, ota yhteyttä prosessimetallurgian opetushenkilökuntaan (eli joko Eetu-Pekka Heikkiseen, Pekka Tanskaseen tai Timo Fabritiukseen) ja kysy asiaa. Jos et osaa kääntää tiedostoja pdf-muotoon, kysy apua kavereiltasi tai metallurgian opetushenkilökunnalta (ks. yllä), niin osaat sen jatkossa. Joidenkin kurssien yhteydessä kurssisuoritteita on mahdollista palauttaa myös kontaktiopetuskerroille; jos näin on, siitä tiedotetaan kurssin aikana.
   
 3. Mikäli palautettava työ koostuu useammasta osasta, on suositeltavaa, että eri osiot nidotaan yhteen (paperiversioissa) tai liitetään osaksi samaa pdf-tiedostoa (sähköisissä versioissa). Jos et osaa liittää useita tiedostoja yhteen, kysy apua kavereiltasi tai metallurgian opetushenkilökunnalta (ks. yllä), niin osaat sen jatkossa.
   
 4. Olivat ulkoasuohjeet millaiset hyvänsä, jokaisesta palautettavasta työstä (mielellään sen kansilehdeltä tai 1. sivulta) on löydyttävä seuraavat tiedot:
  • Opiskelijan nimi, koulutusohjelma, opintojen aloitusvuosi ja opiskelijanumero.
  • Opiskelijan sähköpostiosoite.
  • Kurssi, johon työ liittyy.
  • Päivämäärä, jolloin työ on annettu, sekä päivämäärä, jolloin työ on palautettu.
  • Työn ”luonne”; ts. onko kyseessä kotitehtävä, portfolio, korvaava tehtävä, jne.

  Huomaa, että kyseisten tietojen on löydyttävä itse työstä; ts. älä kirjoita tietoja sähköpostiviestiin, jonka liitteenä lähetät työsi, vaan itse työhön. Jos jostain syystä palautat työn useammassa osassa (tätä tulisi välttää; ks kohta 3), on em. tietojen löydyttävä jokaisesta palautetusta työn osasta.
   

 5. Tieto työn arvioinnista pyritään välittämään opiskelijoille 3 viikon kuluttua työn palautukselle annetusta deadlinesta (ei siis työn palautuspäivästä).


Muotoilu- ja viittausohjeita

 • Esimerkkejä kirjallisuusviitteiden liittämisestä lähdeluetteloon
  • Harvardin järjestelmän mukaan (pdf)
  • Numeroviittausjärjestelmän mukaan (pdf)
 • Yleisiä muotoiluohjeita opinnäytetöihin (pdf)

 

Palautteen antamisesta

 • Lyhyt ohjeistus palautteeseen ja sen antamiseen (ppt)

   

 Opetus muiden yksiköiden tuottamilla opintojaksoilla

 • Teräksen valmistus ja ominaisuudet
  •  Sulan teräksen valmistus, Eetu-Pekka Heikkinen, 3.10.2019 (pdf, pptx)

Viimeksi päivitetty: 27.9.2019