Koronavirus aiheuttaa muutoksia tutkimusyksikön toimintaan

Oulun yliopisto on valtioneuvoston linjauksen mukaisesti siirtynyt etäopetukseen, minkä vuoksi kaikki kontaktiopetus on peruttu tai muutettu etäopetukseksi 18.3. - 13.4. välisenä aikana. Prosessimetallurgian tutkimusyksikön järjestämien kurssien osalta tämä koskee opintojaksoja "Kiinteät epäorgaaniset materiaalit" sekä "Korkealämpötilaprosessien kokeellinen tutkimus". Jos olet suorittamassa näitä kursseja, seuraa kurssien verkkosivuilla olevaa tiedotusta sekä sähköpostiviestintää kurssiin liittyen. Sähköpostien perilletulon varmistamiseksi tarkista, että Oodissa ilmoittamasi sähköpostiosoite on se, jota seuraat aktiivisesti. Molempien edellä mainittujen kurssien vastuuopettajana toimii Pekka Tanskanen, jolta voi kysyä lisätietoja epäselvissä tilanteissa.

Opinnäytetöitä jatketaan niiltä osin kuin se on mahdollista (esimerkiksi kokeiden suoritukseen ja/tai näytteiden analysointiin voi tulla viivästyksiä). Ohjaustapaamiset järjestetään tarvittaessa etäyhteydellä (Zoom, Teams tai Skype) tai sähköpostitse. Ongelmatilanteissa älä epäröi ottaa yhteyttä työsi ohjaajiin.

Tutkimusta jatketaan niiltä osin kuin se on mahdollista, joskin tietyin rajoituksin: vierailut molempiin suuntiin ovat tällä hetkellä kiellettyjä ja suurin osa tutkimushenkilökunnasta tekee etätöitä, mikä asettaa rajoituksia esimerkiksi laboratoriokokeiden suoritukseen liittyen.

Lisätietoa Oulun yliopiston käytännöistä koronaepidemian aikana löytyy yliopiston sivuilta.

Jos tilanteeseen liittyen on jotain kysyttävää, niin voit ottaa yhteyttä yksikön esimieheen (prof. Timo Fabritius) tai opetukseen liittyvissä asioissa Eetu-Pekka Heikkiseen.

Viimeksi päivitetty: 20.3.2020