Opinnäytetöitä kansainvälisen yhteistyön tuloksena

Aron Ringel (RWTH Aachen) ja Christopher Massa (KU Leuven) ovat tehneet tutkintoihinsa kuuluvat opinnäytetyöt Oulun yliopiston prosessimetallurgian tutkimusyksikössä saaden ohjausta sekä kotiyliopistoistaan että Oulun yliopiston tutkijoilta.

Aron Ringel: Online modelling of an electric arc furnace
Valvojat: Herbert Pfeifer, Thomas Echterhof
Ohjaajat: Ville-Valtteri Visuri, Matti Aula, Tim Haas

Christopher Massa: Development and validation of a CFD model for gas-liquid, two-phase flow in bloom casting ladle shroud
Valvojat: Ina Van Reusel, Abhishek Dutta
Ohjaajat: Ville-Valtteri Visuri, Petri Sulasalmi, Prince Kumar Singh

Viimeksi päivitetty: 30.6.2020