Yhteistyö

Prosessimetallurgian tutkimusyksikön tekemä tutkimus- ja kehitystyö perustuu tutkimusryhmän ydinosaamiseen. Palvelujamme voivat hyödyntää mm. terästeollisuuden, valimoalan ja konepaja-alan yritykset. Asiantuntemustamme hyödyntävät teollisuuden lisäksi tutkimuslaitokset ja korkeakoulut. Yhteistyömuotoina yritysten kanssa ovat suorat tilaustutkimukset, osittain Tekes-rahoitteiset hankkeet ja opinnäytetöiden muodossa tehty työ.

Toimintamme voidaan jakaa seuraaviin palvelumuotoihin:

Tutkimus

Toimintamme pääpaino on korkealämpötilaisten metallien valmistusprosessien tutkimisessa. Teemme myös tieteellistä tutkimustyötä prosesseissa havaituista ilmiöistä ja niiden aiheuttamien ongelmien ratkaisuista.

Tuotekehitys

Olemme mukana metallien tuottajien kehityshankkeissa luomassa uusia tuotteita siten, että myös valmisprosessien reunaehdot tulevat huomioitua. Tuotekehityksessä luodaan uusia innovatiivisia menetelmiä ja tapoja kehittää prosessi- ja tuotantotekniikkaa ja -teknologiaa.

Laboratorio- ja analyysipalvelut

Tarjoamme käyttöönne monipuolisen laitekannan erilaisten laboratoriokokeiden ja analyysien tekoon. Lisäksi käytettävissä ovat monipuoliset mikroskoopit rakennetutkimukseen ja modernit ohjelmistot mallintamiseen. Yksityiskohtaisemmat laite- ja ohjelmistokuvaukset löytyvät suoraan omilta sivuilta.

Konsultointi

Konsultoimme niin uusien materiaalien ja prosessien kehittäjiä ja valmistajia kuin käyttäjiäkin.

Viimeksi päivitetty: 25.3.2020