Väitöstilaisuus 17.11.2017

Perjantai, marraskuu 17, 2017

Väittelijä: Diplomi-insinööri Ville-Valtteri Visuri

Väitösaika- ja paikka: 17.11.2017 12:00 Linnanmaa sali YB210

Aihe: Kemiallisen kinetiikan ja nopeusilmiöiden matemaattinen mallintaminen AOD-prosessissa
Mathematical Modelling of Chemical Kinetics and Rate Phenomena in the AOD Process

Vastaväittäjä: Professori emeritus Lauri Holappa, Aalto-yliopisto

Kustos: Professori Timo Fabritius, Oulun yliopistoKemiallisten reaktioiden mallintaminen AOD-prosessissa

Argon-happimellotus (AOD) on yleisin ruostumattoman teräksen valmistamiseen käytettävä yksikköprosessi. AOD-prosessi koostuu useista vaiheista, joissa prosessointinopeutta määrittävät monimutkaiset reaktiomekanismit.

Väitöstutkimuksen päätavoitteena oli tutkia kemiallisia nopeusilmiöitä valituissa prosessivaiheissa. Tähän liittyen tehtiin kattava kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena oli tunnistaa olemassa olevien reaktiomallien pääoletukset. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta esitettiin uusi mallien kategorisointi.

Lisäksi tehtiin kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena oli tunnistaa tärkeimmät reaktiokinetiikkaan vaikuttavat ilmiöt AOD-prosessissa. Työssä tutkittiin uudenlaista massavaikutuksen lakiin perustuvaa lähestymistapaa ja sen soveltamista rinnakkaisten aineensiirron rajoittamien reaktioiden mallinnukseen. Kehitetty lähestymistapa mahdollistaa kemiallisen tasapainotilan ja sitä rajoittavan aineensiirron samanaikaisen ratkaisun.

Aiemmin kehitettyä AOD-mallia laajennettiin kahdella alimallilla. Lanssipuhallusmalli kuvaa pinnan yläpuolisella happilanssilla tapahtuvan puhalluksen aikaisia reaktioita, kun taas pelkistysmalli kuvaa pelkistysvaiheen aikana tapahtuvia reaktioita. Malleilla saadut tulokset vastasivat hyvin terästehtaalta kerättyä mittausaineistoa. Kehitetyt mallit soveltuvat hyvin sekä olemassa olevien että uusien tuotantopraktiikoiden analysoimiseen.

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 24.1.2020