DTA-TG-analyysi

DTA-TG-analyysi

 • Palvelussa mitataan yhtäaikaisesti DTA-TG-yhdistelmälaitteella kiinteän tai nestemäisen näytteen massan muutosta lämpötilan funktiona (TG) ja seurataan tapahtuuko näytteessä ekso- t ai endotermisiä reaktioita (DTA)
 • Palvelu suoritetaan asiakkaan haluamassa lämpötilaohjelmassa ja atmosfäärissä (ilma, typpi tai argon) viiden näytteen sarjalle
   
 • Asiakas saa teknisen raportin koeolosuhteista ja mittausutloksista
 • Palvelun hinta on 1200 € / 5 näytteen sarja
 • Palvelun aloitusaika on 2 vkoa näytteen toimituksesta ja kesto 1 vko aloituksesta
 • Lisäpalvelut
  • Erikoisatmosfäärit, 620 € aloitusmaksu
  • EGA massaspektrometrillä, näytteestä irtoavien kaasujen analyysi 50 € / näyte
  • Sulamispiste 35 € / näyte
  • Latenttilämpö 90 € / näyte (sis. sulamispistemäärityksen)
  • Ominaislämpökapasiteetti 300 € / näyte
  • Korkea lämpötilavaatimus (yli 1650 astetta), lisämaksu 100 € / näyte
  • Kiteytyminen, Kiintoaineen määrä, Puhtausmääritys ja Lämmönjohtavuus erillisen tarjouksen mukaisesti

 

Viimeksi päivitetty: 29.4.2019