Mittava rahoitus metallinvalmistuksen kiertotalouden tutkimukseen

Metallit ovat olennainen osa modernissa yhteiskunnassa tapahtuvaa rakentamista ja valmistamista. Metalleilla on useita edullisia ominaisuuksia, kuten lujuus, muokattavuus, kestävyys ja korkea kierrätysaste. Metallinvalmistus on energia- ja materiaali-intensiivistä, minkä vuoksi metallien valmistus on myös suuri CO2-päästöjen lähde. Metalliteollisuudelle ominaisia ovat myös suuret sivutuotteiden virrat, joista merkittävä osa kierrätetään takaisin prosessiin Kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja tiukemmat ympäristövaatimukset haastavat metalliteollisuuden ottamaan suuria askeleita kohti tehokkaampia tuotantoprosesseja.

Symbiosis of Metals Production and Nature (SYMMET) -hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla voidaan parantaa metallurgisten prosessien materiaali- ja energiatehokkuutta, kierrätystä sekä materiaalien uusiokäyttöä metallien valmistuksessa. Keskiössä ovat metallurgisissa prosesseissa syntyvät sivuvirrat, joista tärkeimpiä ovat kuonat, lietteet, hilseet, jätelämpö ja prosessivedet. Projektin tavoitteena on myös tukea tutkimukseen perustuvien innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan muodostumista. Oulun yliopisto tuo hankkeeseen erityisosaamista pölyjen, lietteiden ja prosessivesien käsittelyyn sekä prosessinohjaukseen käytettäviin uusiin mittaustekniikoihin liittyen.

SYMMET kokoaa yhteen laajan joukon metallinvalmistuksen ekosysteemissä toimivia metallinvalmistajia, teknologia- ja palvelutoimittajia, pk-yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia. Hankkeen partnereita ovat Aalto-yliopisto, Boliden Harjavalta Oy, Boliden Kokkola Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Luxmet Oy, Oulun yliopisto, Outokumpu Stainless Oy, Outotec (Finland) Oy, Owatec Oy, SSAB Europe Oy, Tapojärvi Oy ja Teknologiantutkimuskeskus VTT. Lisäksi projektiin osallistuvat yhteistyöpartnereina Ferrovan Oy ja Timegate Instruments Oy. SYMMET:ssä on mukana neljä Oulun yliopiston tutkimusyksikköä ja hankekonsortion vastuullisena johtajana toimii professori Timo Fabritius Prosessimetallurgian tutkimusyksiköstä. Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 6,9 miljoonaa euroa, josta Oulun yliopiston budjetin osuus vastaa noin 1,9 miljoonaa euroa. Hankeen rahoittavat Business Finland sekä konsortion partnerit.

Hankevalmistelun koordinoivat tutkijatohtori Ville-Valtteri Visuri ja professori Timo Fabritius, joiden mukaan ”SYMMET tarjoaa erinomaiset puitteet tutkia metallinjalostusta kiertotalousnäkökulmasta ja vahvistaa entisestään terästutkimuksen asemaa Oulussa”.

 

Lisätiedot

Ville-Valtteri Visuri
Tutkijatohtori
Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö
Oulun yliopisto
ville-valtteri.visuri@oulu.fi
+358 50 412 5642
Timo Fabritius
Professori
Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö
Oulun yliopisto
timo.fabritius@oulu.fi
+358 40 554 6683

Viimeksi päivitetty: 1.11.2018