DI-kurssit

DI-vaiheen metallurgian opinnot tajoavat T&K-tehtävissä tarvittavaa menetelmällistä osaamista liittyen seuraaviin aiheisiin:

  • Kokeellinen tutkimus ja analysointi
  • Ilmiö- ja prosessilähtöinen mallinnus

Tätä menetelmällistä osaamista hyödynnetään epäorgaanisten materiaalien valmistuksen ja käsittelyn sekä niiden oheisprosessien sovelluskohteissa keskittyen erityisesti metallien valmistukseen (prosessimetallurgia) sekä korkealämpötilakäsittelyihin.
 

Opintojaksot

Viimeksi päivitetty: 25.4.2019