Suomalainen terästutkimus keskittyy Ouluun

Suomen Akatemian rahoittama Genome of Steel -profilaatiohanke etenee vahvasti Oulun yliopistossa. Hankkeen myötä suomalaista terästutkimusta on keskitetty Ouluun ja tutkijaosaamista vahvistettu. Nyt jo kolmeneljäsosaa Suomen terästutkimuksesta tehdään Oulussa, arvioi hanketta johtava professori Jukka Kömi.

Terästutkimusta tehdään Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan Terästutkimuskeskuksessa, joka on 95 tutkijan muodostama monitieteinen tutkimusyhteisö (Centre of Advanced Steels Research, CASR). Mukana kahdeksan tutkimusryhmää Oulun yliopistosta, tutkijoita Suomen muista yliopistoista, VTT sekä 30 eri yritystä.

Professori Jukka Kömi materiaali- ja konetekniikan tutkimusyksiköstä kertoo, että hankkeen käynnistysvaiheessa on keskitytty tutkimuksen laadun nostamiseen ja tutkimusympäristön kehittämiseen. Tutkijakuntaa on vahvistettu rekrytoimalla Ouluun kaksi huippututkijaa tenure-track-tehtäviin, 9 post doc -tutkijaa sekä toteuttamalla suunnitelmallista kansainvälistä tutkijavaihtoa. Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta on liittynyt CASR:n tutkimuskonsortioon 20 tutkijaa tutkimuskohteenaan teräsrakenteiden kehittäminen. Aalto yliopiston kemian tekniikan ja metallurgian laitokselta mukaan on tullut professori Seppo Louhenkilpi, jonka erikoisalana on teräksen jatkuvavalu ja jähmettyminen. Tutkimusala on uusi CASR:ssa.

Genome of Steel -profilaatiohankkeen päätoteuttajat ovat professori Kömin yksikön lisäksi professori Marko Huttulan vetämä nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikkö (NANOMO) sekä professori Timo Fabritiuksen johtama prosessimetallurgian yksikkö.

Tutkimusinfran osalta Terästutkimuskeskuksessa tukeudutaan paitsi omaan peruslaitteistoon myös tiiviiseen yhteistyöhön yliopiston NANOMO-tutkimusyksikön kanssa. Laitekantaa on vahvistettu uushankinnoilla. Terästeollisuuden pintamateriaaleja koskevassa tutkimuksessa pystytään lisäksi hyödyntämään Ruotsin Lundissa toimivan MAX IV-synkrotronisäteilylaboratorion huippulaitteistoa.

"VISIONA ON OLLA YKSI TERÄSTUTKIMUKSEN JOHTAVISTA KESKUKSISTA MAAILMASSA" Genome of Steel -profilaatiohanke keskittyy teräksen perusilmiöihin sekä terästuotannon kestävään valmistukseen ja käyttöön. Profiloitumisen tavoitteena on yhdistää kokeellinen ja teoreettinen osaaminen niin, että ymmärrys teräksen valmistuksen, mikrorakenteen ja fysikaalisten ominaisuuksien välillä kasvaa.

Terästutkimuskeskus CASR:n tutkimuksen painopisteenä ovat erikoislujat teräkset keveissä ja kestävissä rakenteissa. Tähän liittyy myös toinen keskuksen keskeinen ja ajankohtainen tutkimustavoite: terästuotannon ja -käytön hiilijalanjäljen pienentäminen teräsosaamista kasvattamalla.

CASR:n visiona on olla yksi terästutkimuksen johtavista keskuksista maailmassa. Tavoitteeseen pyritään paitsi omaa tutkimusosaamista vahvistamalla ja yliopistojen välistä työnjakoa kehittämällä myös entistä tiiviimmällä yhteistyöllä terästeollisuuden ja kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa.

Professori Jukka Kömi luonnehtii terästutkimuksen Oulun yliopistossa saavuttaneen vaiheen, jossa on mahdollista tehdä kansainvälisesti eturivin terästutkimusta.

"Tutkimusympäristöä on kehitetty niin, että käytössämme on nyt laaja-alaisesti teollista dataa ja voimme keskittyä korkeatasoisen perustutkimuksen tekemiseen. Tämä on näkynyt muun muassa vilkastuneena julkaisutoimintana", Kömi kertoo.Teksti: Tapio Mäkinen

Viimeksi päivitetty: 11.6.2019