Opetuksen kehittäminen

Tutkimusyksikön opetushenkilökunta kokoontuu opetuksen kehittämisen merkeissä 4-10 kertaa vuodessa. Kaikki aiheesta kiinnostuneet opiskelijat ovat tervetulleita tapaamisiin, joissa suunnitellaan tulevien opintojaksojen toteutusta, arvioidaan toteutettujen opintojaksojen onnistumista sekä käsitellään opiskelijoiden antamaa palautetta ja esiin nostamia opetuksen kehittämistarpeita.

Koska opetuksen kehittämisen lähtökohtana on kursseille osallistuvilta opiskelijoilta saatava palaute, toivomme saavamme palautetta mahdollisimman kattavasti. Palautetta kaikista järjestämistämme kursseista sekä tarjoamastamme ohjauksesta (omaopettajatoiminta, kandintyöt, diplomityöt) on mahdollista antaa em. opetuksen kehittämistyöryhmän tapaamisissa tai ottamalla yhteyttä laboratorion opetushenkilökuntaan (Eetu-Pekka Heikkinen, Pekka Tanskanen ja Timo Fabritius). Mikäli haluat antaa palautetta nimettömästi, se on mahdollista jättämällä palaute opettajien postilokeroihin (johon toki saa jättää myös nimellä varustettua palautetta). Kaikki annettu palaute käsitellään opetuksen kehittämisryhmän tapaamisissa. Tämän lisäksi kaikista opintojaksoista kerätään palautetta myös kurssikohtaisesti.

Muistiot aiemmista kokouksista

2020 1 2 3 4 5        
2019 1 2 3 4 5 6      
2018 1 2 3 4 5 6 7    
2017 1 2 3 4 5 6      
2016 1 2 3 4 5 6      
2015 1 2 3 4 5        
2014 1 2 3 4 5 6      
2013 1 2 3 4 5 6 7    
2012 1 2 3 4 5 6 7 8  
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2010 1 2 3 4          
2009 1 2 3 4 5 6 7    
2008 1 2 3 4 5        
2007 1 2 3 4 5 6 7 8  
2006 1 2 3 4 5 6 7 8  
2005 1 2 3 4 5 6 7 8  
2004 1 2 3 4 5 6 7   9
2003   2 3 4 5 6 7 8  
2002 1 2 3 4 5 6 7 8  
2001 1 2 3 4          
2000 1 2 3 4 5        
1999 1 2              
1998 1 2              

 

Viimeksi päivitetty: 4.11.2020