Opinnäytetyöt

Prosessimetallurgian aihepiiristä tehtävät kandidaatintyöt voivat olla mm. kirjallisuustarkasteluja, laskennallisia selvityksiä, pienimuotoisia kokeellisia tutkimuksia tai teollisuuden kanssa yhteistyössä toteutettavia lyhyitä projekteja. Tarkempia aiheita voi kysyä Eetu-Pekka Heikkiseltä, Pekka Tanskaselta  tai Timo Fabritiukselta. Heiltä saa myös lisätietoa kandidaatintöiden tekemisestä.

Diplomityöt liittyvät lähes aina joko prosessimetallurgian tutkimusryhmässä meneillään oleviin tutkimusprojekteihin tai ne laaditaan tiiviissä yhteistyössä jonkin yrityksen kanssa (yleensä siten, että työ tehdään työn teettäjänä toimivan yrityksen tiloissa). Diplomityöaiheita voi kysellä suoraan alan yrityksiltä tai Timo Fabritiukselta. Lisätietoja diplomityön tekemisestä voi kysyä myös Eetu-Pekka Heikkiseltä tai Pekka Tanskaselta. Huomioi, että vaikka diplomityö tehtäisiin yritykseen, on työllä oltava valvoja (ja mielellään myös yksi ohjaaja) yliopistonkin puolelta.

Suositeltavia aloitusajankohtia kandidaatintöille ovat lukukausien alut eli syyskuu ja tammikuu, joskin muinakin aikoina työn aloittaminen on tarvittaessa mahdollista. Diplomityö voidaan periaatteessa aloittaa milloin tahansa, mutta yleensä aloitusajankohta on sidottu projektiin, jonka puitteissa työ tehdään.

Yleisiä ohjeita opinnäytetöiden tekemiseen (mm. opinnäytetyöpohja) löytyy yliopiston yleisiltä verkkosivuilta.
 

Prosessimetallurgian laboratorioon tehdyt opinnäytetyöt

Kandidaatin tutkinnot

Diplomi-insinöörin tutkinnot

Filosofian maisterit
 

Lisensiaatintyöt ja väitökset löytyvät julkaisuista.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2020