Opiskelu

Prosessimetallurgian tutkimusryhmän opetus lukuvuonna 2020-2021:

Kandidaatinvaiheen opinnot
477013P - Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta
477401A - Termodynaamiset tasapainot
477402A - Kiinteät epäorgaaniset materiaalit
DI-vaiheen opinnot
477415S - Thermodynamic and process modelling in metallurgy
477416S - Korkealämpötilaprosessit
477417S - Korkealämpötilakemia
477418S - Korkealämpötilaprosessien kokeellinen tutkimus
477420S - Metallien valmistus nyt ja tulevaisuudessa

Hydrometallurgiaan syventyville opiskelijoille suunnatun opetuksen järjestävät pääsääntöisesti muut tutkimusyksiköt.


Prosessimetallurgian tutkimusryhmän opetus lukuvuonna 2021-2022:

Kandidaatinvaiheen opinnot
477013P - Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta
477401A - Termodynaamiset tasapainot
477402A - Kiinteät epäorgaaniset materiaalit
DI-vaiheen opinnot
477415S - Thermodynamic and process modelling in metallurgy
477416S - Korkealämpötilaprosessit
477417S - Korkealämpötilakemia
477418S - Korkealämpötilaprosessien kokeellinen tutkimus
477419S - Metallurgian seminaari
477420S - Prosessiteollisuus nyt ja tulevaisuudessa
477423S - Environmental load of metallurgical industry
4774xxS - Characterisation methods of inorganic materials

Metallurgian opintosuunnan opintoihin voidaan sisällyttää myös muiden tutkimusyksiköiden järjestämää opetusta.
 

Opetuksesta vastaavat  yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen ja yliopisto-opettaja Pekka Tanskanen.

Opetus toteutetaan läheisessä yhteistyössä alan teollisuuden kanssa.

Lisätietoja jatko-opinnoista.

Viimeksi päivitetty: 14.7.2020