Opiskelu

Prosessimetallurgian tutkimusryhmän opetus lukuvuonna 2019-2020:

Kandidaatinvaiheen opinnot
477013P - Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta
477401A - Termodynaamiset tasapainot
477402A - Kiinteät epäorgaaniset materiaalit
DI-vaiheen opinnot
477415S - Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processing
477416S - Korkealämpötilaprosessit
477417S - Korkealämpötilakemia
477418S - Korkealämpötilaprosessien kokeellinen tutkimus
477420S - Metallien valmistus nyt ja tulevaisuudessa


Prosessimetallurgian tutkimusryhmän opetus lukuvuonna 2018-2019:

Kandidaatinvaiheen opinnot
477013P - Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta
477401A - Termodynaamiset tasapainot
477402A - Kiinteät epäorgaaniset materiaalit
DI-vaiheen opinnot
477415S - Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processing
477416S - Korkealämpötilaprosessit
477417S - Korkealämpötilakemia
477418S - Korkealämpötilaprosessien kokeellinen tutkimus
477419S - Metallurgian seminaari

Opetuksesta vastaavat  yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen ja yliopisto-opettaja Pekka Tanskanen.

Hydrometallurgiaan syventyville opiskelijoille suunnatun opetuksen järjestävät pääsääntöisesti muut tutkimusyksiköt.

Opetus toteutetaan läheisessä yhteistyössä alan teollisuuden kanssa.

Kooste prosessimetallurgian opinnoista Oulun yliopistossa (pdf)

Lisätietoja jatko-opinnoista.

Viimeksi päivitetty: 22.10.2019