Metallurgian opintosuunta

Prosessimetallurgian opintosuunnasta valmistuva diplomi-insinööri hallitsee keskeisimmät prosessimetallurgisessa tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavat menetelmät (liittyen mallinnukseen, kokeelliseen toimintaan ja analysointiin) sekä niiden kytkökset tarkastelun kohteina oleviin ilmiöihin (reaktiot, siirtoilmiöt, rakennemuutokset) ja sovelluskohteisiin (metallurgiset prosessit niissä esiintyvine materiaaleineen sekä ympäristövaikutuksineen). Opinnoissaan hänellä on mahdollisuus keskittyä joko pyro- tai hydrometallurgisiin prosesseihin. Lisäksi hänellä on prosessimetallurgiaa tukeva osaaminen, joka voi liittyä esimerkiksi prosessi- tai ympäristötekniikan eri osa-alueisiin tai materiaalitekniikkaan, automaatiotekniikkaan, rikastustekniikkaan, tai tuotantotalouteen.

Prosessimetallurgian opinnoista voi muodostaa joko suppeamman 30 op:n tai laajemman 60 op:n kokonaisuuden. Kurssien valinnassa on mahdollista keskittyä esimerkiksi pyrometallurgiaan, hydrometallurgiaan, prosessilähtöiseen ajatteluun tai ilmiölähtöiseen ajatteluun.

Prosessimetallurgian opintosuunnan opinnot (valitse 30 tai 60 op):

 • 477415S - Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processing, 5 op
 • 477416S - Korkealämpötilaprosessit, 5 op
 • 477417S - Korkealämpötilakemia, 5 op
 • 477418S - Korkealämpötilaprosessien kokeellinen tutkimus, 10 op
 • 477420S - Metallien valmistus nyt ja tulevaisuudessa, 5 op
 • 780670S - Vesiliuosten kemia, 5 op
 • 781649S - Näytteenotto ja näytteen esikäsittely, 5 op
 • 781657S - Koesuunnittelu, 5 op
 • 782637S - Pintakemia, 5 op
 • 782638S - Kemian teolliset sovellukset, 5 op
 • 782639S - Sähkökemia, 5 op
 • 782640S - Hydrometallurgisten prosessien kemia, 5 op


Lisäksi suppeamman kokonaisuuden (30 op) valinneet opiskelijat valitsevat metallurgian opintoja tukevan 30 op:n laajuisen kokonaisuuden seuraavista aiheista:

 • Materiaalitekniikka
 • Automaatiotekniikka
 • Biotuotteet ja bioprosessitekniikka
 • Energy systems and cleaner production
 • Kemiantekniikka
 • Vesi- ja yhdyskuntatekniikka
 • Rikastustekniikka
 • Tuotantotalous
 • Muu metallurgian opintoja tukeva aihekokonaisuus


Mikäli opiskelija suorittaa laajemman kokonaisuuden (60 op), ei metallurgian opintoja tukevaa 30 op:n kokonaisuutta tarvita.


Opintosuunnan rakennetta uudistetaan lukuvuodeksi 2021-22. Uudesta rakenteesta tiedotetaan tällä sivulla kevään 2021 aikana.
 

Prosessimetallurgian opintosuunnan esittelyaineisto opintosuuntien informaatiotilaisuudesta 13.2.2020 (pptx / pdf).

Prosessimetallurgian opintosuunnan omaopettajaohjaukseen liittyvä esittelyaineisto 11.9.2018 (ppt, pdf).
 

Viimeksi päivitetty: 14.7.2020