Täydentävät opinnot

Täydentävien opintojen kokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka eivät ole suorittaneet (tai suorittamassa) prosessimetallurgian opintoja osaksi perus- tai jatkotutkintoaan, mutta haluavat suorittaa yksittäistä opintojaksoa laajemman kokonaisuuden aiheesta. Täydentävien opintojen kokonaisuus voi olla laajuudeltaan 20-40 opintopistettä ja sen suoritettuaan opiskelija saa erillisen todistuksen suoritetusta opintokokonaisuudesta.

Täydentäviksi opinnoiksi kelpaavat seuraavat DI-vaiheen opinnot:

sekä seuraavat satunnaisesti järjestettävät opintojaksot:

sekä muut erikseen suoritettavat suoritustavat kuten kirja- ja kotitentit, osallistumiset koulutustilaisuuksiin tai seminaareihin sekä oppimateriaalien laadinnat.

Opiskelijan, joka haluaa suorittaa täydentävien opintojen kokonaisuuden, on ennen opintojen suoritusta otettava yhteyttä joko professori Timo Fabritiukseen tai yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkiseen ja sovittava, mistä opintojaksoista hänen opintokokonaisuutensa muodostuu. Kokonaisuuteen sisällytettävät opinnot pyritään valitsemaan siten, että ne palvelevat opiskelijan omia tavoitteita, soveltuvat hänen aiempien opintojensa ja aiemman osaamisensa pohjalta suoritettaviksi ja soveltuvat suoritustavaltaan opiskelijan suoritettaviksi (huomioiden kurssien mahdolliset aika- ja paikkariippuvuudet).

Kooste täydentävistä opinnoista

DI-kurssi: Prosessimetallurgian opintosuunnan DI-vaiheen opintoihin sisältyvä opintojakso; järjestetään joka vuosi.
S-kurssi: Satunnaisesti järjestettävä opintojakso.
M-kurssi: Muut kuin kurssimuotoiset suoritustavat.

Viimeksi päivitetty: 16.5.2019