Täydentävät opinnot

Täydentävien opintojen kokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka eivät ole suorittaneet (tai suorittamassa) prosessimetallurgian opintoja osaksi perus- tai jatkotutkintoaan, mutta haluavat suorittaa yksittäistä opintojaksoa laajemman kokonaisuuden aiheesta. Täydentävien opintojen kokonaisuus voi olla laajuudeltaan 20-40 opintopistettä ja sen suoritettuaan opiskelija saa erillisen todistuksen suoritetusta opintokokonaisuudesta.

Täydentävien opintojen kokonaisuus koostetaan prosessimetallurgian tutkimusyksikön järjestämistä syventävistä pyrometallurgian opintojaksoista sekä muista erikseen sovittavista suoritustavoista kuten kirja- ja kotitenteistä, osallistumisista koulutustilaisuuksiin tai seminaareihin sekä oppimateriaalien laadinnoista.

Opiskelijan, joka haluaa suorittaa täydentävien opintojen kokonaisuuden, on ennen opintojen suoritusta otettava yhteyttä joko professori Timo Fabritiukseen tai yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkiseen ja sovittava, mistä opintojaksoista hänen opintokokonaisuutensa muodostuu. Kokonaisuuteen sisällytettävät opinnot pyritään valitsemaan siten, että ne palvelevat opiskelijan omia tavoitteita, soveltuvat hänen aiempien opintojensa ja aiemman osaamisensa pohjalta suoritettaviksi ja soveltuvat suoritustavaltaan opiskelijan suoritettaviksi (huomioiden kurssien mahdolliset aika- ja paikkariippuvuudet).

Viimeksi päivitetty: 14.7.2020