Materials

Bioreducer-loppuseminaari,
Biomassa metallurgisessa teollisuudessa

 

Projektin yhteenvedot

 

 

 


Pelkistimet metallurgisissa prosesseissa
 

 • Useissa metallurgisissa prosesseissa tarvitaan hiilipitoisia pelkistimiä, lähinnä oksidisten raaka-aineiden pelkistykseen korkeassa lämpötilassa. Vuosikymmenien kuluessa on kehitetty erilaisia teknologioita, joiden periaatteet eroavat toisistaan huomattavasti. Hiiliteräksen valmistuksessa tarvittavan raakaraudan tuotannossa masuuniteknologia on maailmalla yleisemmin käytössä. Tässä raportissa tarkastellaan metallurgisten prosessien toimintaperiaatteita ja niissä käytettäviä pelkistimiä. Salasana dokumentin avaamiseen saatavilla Hannu Suopajärveltä.
 • Bioreducer_WP_0 tiedosto

 Biomateriapohjaiset raaka-aineselvitykset

 

 • Biomassapohjaisia pelkistimiä on käytetty ennen fossiilisten polttoaineiden aikakautta mm. Suomessa ja Ruotsissa puuhiiltä raudanvalmistuksessa. Maailmalla on herännyt uudelleen mielenkiinto käyttää biomassapohjaisia pelkistimiä niiden uusiutuvuuden johdosta. Raportissa tarkastellaan Suomessa saatavilla olevien biopohjaisten ja sekundääristen (esim. muovi) raaka-aineiden saatavuutta ja raaka-aineen ominaisuuksien merkitystä niistä valmistettujen biopelkistimien ominaisuuksiin.
 • WP2.1 -Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
 • WP2.2-biomateriapohjaiset raaka-aineselvitykset

 


Biomaterian termokemialliset prosessointitavat

 

 • Termokemialliset prosessointiteknologiat ovat tärkeässä asemassa valmistettaessa esimerkiksi masuunin pelkistimeksi soveltuvaa tuotetta. Raportissa tarkastellaan erilaisia termokemiallisia prosessointiteknologioita sekä esikäsittelyvaiheita, kuten biomassan kuivausta ja haketusta sekä logistiikkaan liittyviä asioita. Raportissa nostetaan erityisesti esille teollisuusalojen yli menevä prosessi-integraatio, jonka avulla biomassasta voitaneen tuottaa niche-markkinoille soveltuvia korkean jalostusarvon tuotteita sekä suuremman volyymin tuotetta energiaintensiivisten teollisuusalojen tarpeisiin.
 • Bioreducer_W_P3

 

Biomateriapohjaisten pelkistinaineiden käyttötutkimukset
 

 • Työpaketissa arvioidaan laskennallisesti ja simuloimalla biomassan käyttöönotosta aiheutuvia muutoksia niin masuunissa kuin koko tuotantoketjussa (plant wide). Työpaketti on jaettu pienempiin osioihin, joissa arvioidaan mm. muutoksia terästehtaan kaasutaseissa ja ympäristökuormassa. Tarkastelun kohteena ovat myös puuhiilen tuotantokustannukset.
 • WP 4.1
 • WP 4.2

 

Biomateriapohjaisten pelkistinaineiden käytön vaikutusten arviointi

 

 • Työpaketissa arvioidaan termokemiallisten konversioteknologioiden taloudellisuutta ja ympäristövaikutuksia tuotettaessa bio-pohjaisia pelkistimiä masuunikäyttöön.
 • WP 5

 

Kokousmateriaalit / -esitykset
 


 

Last updated: 31.8.2016