Bioreducer

Project description

BIOREDUCER project is focused on the possibilities and impacts of bio-based materials in reduction applications. Project tasks include various biomaterial resource and quality estimations, study on various required preprocessing steps to actual utilization phase at present metallurgical processes and overall assessment of the biomaterial use on plant wide view.

Project partners are Process Metallurgy Laboratory of Oulu university, Clean Technologies Group of Aalto university and Laboratory of Thermal and Flow Engineering of Åbo Akademie. Total budget of the project is 246 000 €. The share of Tekes is 200 000 € and the rest is covered by industrial partners. Duration of the project is 2.5 years from 1.9.2010 – 30.4.2013. Contact person Mr. Hannu Suopajärvi

 

Projektikuvaus

BIOREDUCER projektissa tarkastellaan biopohjaisten materiaalien hyödyntämistä pelkistinaineena metallurgisissa prosesseissa. Projektin osatehtävinä on mm. eri raaka-aineiden saatavuuskartoitus ja laatuarviointi, esikäsittelyteknologioiden arviointi ja biomassan käytön vaikutusten arviointi metallurgisissa prosesseissa ja tehdasmittakaavassa.

Projektin vetäjänä toimii Oulun yliopiston Prosessimetallurgian laboratorio. Projektin kokonaisbudjetti on 246 000 €, josta Tekesin osuus on 200 000 €. Projektin kokonaiskesto on hieman yli 2.5 vuotta, 1.9.2010 – 30.4.2013. Projektin yhteishenkilönä toimii tutkija, tohtorikoulutettava Hannu Suopajärvi

 

Last updated: 8.11.2017