Systeemitekniikka

Tervetuloa Systeemitekniikan tutkimusryhmän sivuille!

Systeemitekniikan yksikkö suuntautuu prosessiautomaation säätö- ja systeemitekniikan teoriaan, menetelmiin ja sovelluksiin erityisesti energiatekniikassa. Tutkimusaluemme kattaa mm seuraavat aihealueet: dynaaminen mallinnus, estimointi/identifiointi/monitorointi, säätö/ohjaus, optimointi/päätöksenteko ja käynnissäpito.

Systeemitekniikka on vahva osaaja dynaamisten järjestelmien mallintamisessa, säätöteoriassa, optimointimenetelmissä, sekä tekoälyn menetelmätekniikassa. Panostamme tieteelliseen osaamiseen dynaamisten (energia)järjestelmien hallinnassa, yliopiston laadukkaaksi kärjeksi kestävien energiajärjestelmien dynamiikan tutkimuksessa. Teemme tutkimusta yhteistyössä maailman suurimman CFB-kattiloiden valmistajan (Sumitomo Foster-Wheeler Energia Oy), sekä energiayhtiöiden ja prosessiteollisuuden kanssa.

Systeemitekniikan yksikkö tutkii ja opettaa säätö- ja systeemitekniikan teoriaa, menetelmiä sekä sovelluksia, sovelluksia erityisesti energiatekniikassa. Opetuksemme kattaa säätöteorian sen perusteista kehittyneisiin menetelmiin, automaatiotekniikan järjestelmät sekä opinnäytetöiden ohjausta (TkK, DI, TkT). Kehitämme automaatioalan opetusta tiivissä yhteistyössä muiden Oulun alueen automaatio-oppilaitosten kanssa.

 

Systeemitekniikan yksikön henkilöstöä 05.08.2020:

 • professori TkT Enso Ikonen (Ryhmän vetäjä)
 • koulutusalajohtaja lehtori TkL Jukka Hiltunen
 • yliopistotutkija dosentti TkT Jenö Kovács
 • post doc tutkija dosentti TkT István Selek
 • tuntiopettaja DI Jari Mononen
 • tohtorikoulutettava DI Joni Vasara
 • tohtorikoulutettava DI Markus Neuvonen

Käynnissä olevia tutkimusprojekteja:

 • Työelämälähtöinen automaatiotekniikan koulutusmalli – EduAuto
 • COGNITWIN - hanke
 • EaaSLab - hanke
 • Energiantuotantoon liittyviä liiketoimintahankkeita: Sumitomo SHI FW Energia, PVO Vesivoima