Prosessiautomaatiojärjestelmät

Koodi: 477601A Laajuus: 4,0 op

Opettajat: Jukka Hiltunen, Harri Aaltonen

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaaan opiskelija tuntee teollisuusautomaation keskeisimmät käsitteet, toimintaperiaatteet ja laiteratkaisut. Opintojaksossa perehdytään erityisesti prosessiteollisuudessa käytettäviin automaatiojärjestelmiin ja niiden konfigurointiin sekä logiikkaohjelmointiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet prosessiautomaatiojärjestelmien sovellussuunnittelutehtäviin.

Toteutus: Luennot. Konfigurointiharjoituksia, teollisuusvierailu. Kurssi järjestetään 1. periodin aikana. Oppimispäiväkirjatehtävät  / Tentti.

Materiaalit:

Kurssimateriaalin salasanaa voi tiedustella sähköpostilla: harri.aaltonen(at)oulu.fi.

Automaatioprojektit
Tietoliikenne automaatiojärjestelmissä
Kenttäväyläjärjestelmät
Esimerkkejä kaupallisista kenttäväyläratkaisuista
Logiikkamateriaali

Konfigurointiharjoituksiin (ilmoittautumisohjeet löytyvät alla olevasta linkistä):

DeltaV-automaatiojärjestelmä (raportit arvosteltavia töitä):
Siemens Simatic -ohjelmoitava (raportit arvosteltavia töitä):

Oppimispäiväkirjatehtävät 1-6 ja kurssin arviointi (arvosteltavia töitä):
Pisteytys: 5 pistemäärä vähintään 32 p, 4 pistemäärä vähintään 28.5 p,
3 pistemäärä vähintään 22.5 p, 2 pistemäärä vähintään 18.5 p, 1 pistemäärä vähintään 13 p,
hylätty pistemäärä alle 12.5 p. Opintojakson tulokset liitteenä.

Oppimispäiväkirjatehtävä1
Oppimispäiväkirjatehtävä2 
Oppimispäiväkirjatehtävä3
Oppimispäiväkirjatehtävä4 
Oppimispäiväkirjatehtävä5
Oppimispäiväkirjatehtävä6
Kurssin arviointi

Opintojaksossa ei järjestetä teollisuusvierailua syksyllä 2014.
 

Viimeksi päivitetty: 21.11.2014