Säätöjärjestelmien analyysi

Koodi: 477602A Laajuus: 4 op

Opettajat: Jukka Hiltunen ja Seppo Honkanen

Tavoitteet: Opintojaksossa saadaan perusvalmiudet säätöjärjestelmien analysointiin matemaattisin menetelmin.

Toteutus: Luennot ja laskuharjoitukset periodiopetuksena.

 

Viimeksi päivitetty: 25.6.2013