Säätöjärjestelmien suunnittelu

Koodi: 477603A Laajuus: 4 op

Opettajat: Enso Ikonen, Seppo Honkanen ja Antti Yli-Korpela

Tavoitteet: Opintojaksossa perehdytään säätöjärjestelmien suunnittelussa käytettäviin matemaattisiin ja graafisiin menetelmiin.

Toteutus: Luennot ja laskuharjoitukset periodiopetuksena.

Kurssin kotisivu

 

Viimeksi päivitetty: 27.6.2013