Säätötekniikan menetelmät

Koodi: 477614S Laajuus: 3 op

Opettajat: Seppo Honkanen

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija matemaattisten menetelmien soveltamiseen säätösuunnittelussa.

Toteutus: Luennot järjestetään yhden periodin aikana (4h/vko). Harjoitukset sisältävät ohjattuja Matlab-harjoituksia.

Viimeksi päivitetty: 25.6.2013