Säätö- ja systeemitekniikka

Koodi: 470462A Laajuus: 5 op

Opettajat: Seppo Honkanen

Tavoitteet: Opintojakso syventää säätö- ja systeemitekniikan perustietoja erityisesti automaatiotekniikan sovelluksia varten.

Toteutus: Luennot periodiopetuksena.

Materiaali: Optima-tietokanta 

 

 

Viimeksi päivitetty: 25.6.2013