Prosessitekniikan laboratoriotyöt

Laajuus: 477021A Koodi: 4 op

Opettajat: Seppo Honkanen

Tavoitteet: Laboratoriotöissä opiskelija saa kokemusta alansa ammattikäytännöstä ja kokeellisesta tutkimuksesta sekä oppii raportoimaan koetuloksia.

Toteutus: Laboratoriotyöt tehdään erikseen varattuna aikana ja niistä laaditaan raportti.

Systeemitekniikan laboratoriossa voi tehdä kaksi seuraavaa työtä: Johtokyvyn mittaus ja säätö ja Logiikkaohjattu annosteluprosessi. Suorituspaikka PR159. Varatkaa työhön aika sähköpostilla tai käymällä Sepon huoneessa 1.-6. periodien välillä lukuvuonna 2014-2015.

Materiaali:

Prosessitekniikan laboratoriotyöt, harjoitustyöt listattuna ja harjoitustöistä vastaavat henkilöt

Johtokyvyn mittaus ja säätö

Logiikkaohjattu annosteluprosessi

Measurement and Control of Conductivity

Programmable Logic Controller in a dosing process

Viimeksi päivitetty: 27.8.2014