Voimalaitosautomaatio

Koodi: 477611S Laajuus: 2 op

Opettajat: Jenö Kovács, Matias Hultgren ja Laura Niva

Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee erityyppiset polttovoimalaitokset, niiden osaprosessit ja toiminnan. Lisäksi opiskelija on perehtynyt voimalaitoksien simulointiin sekä voimalaitoksissa käytettäviin automaatio- ja tiedonkeruujärjestelmiin.

Toteutus: Luennot, harjoitukset, teollisuusvierailu. Loppukoe. Kurssi luennoidaan vuosittain.

Viimeksi päivitetty: 13.8.2013