Työelämälähtöinen automaatiotekniikan koulutusmalli – EduAuto

 
Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama projekti ja sitä koordinoi kansallisesti Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopisto, osatoteuttajia ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK / OSAO ja OAKK). Projekti on aloitettu 1.9.2017 ja se päättyy 30.11.2019.
 
 
Hankkeessa muutetaan koulutuksen toimintamallia paremmin työelämän käytänteitä vastaavaksi (projektimainen työskentely, erilaisia työtehtäviä ja rooleja) sekä edistetään työelämään siirtymistä ja/tai koulutuksesta koulutukseen siirtymistä. Samalla hankkeessa tuotetaan lisäarvoa uusille EAKR-rahoitteisille infrastruktuuri-investoinneille. Hankkeessa pilotoidaan uudenlaista opetusta ja analysoidaan satua palautetta, täydennyskoulutetaan opettajia sekä esitellään projektin toimintamallia ja tuloksia myös muiden oppilaitosten opettajille sekä yrityksille ja muille sidosryhmille.
 
 

Hankkeen pedagogisena perustana ovat:

  • ongelmakeskeinen oppiminen,
  • oppijakeskeinen toiminta,
  • projektimainen toimintamalli,
  • yhteisöllinen oppiminen ja
  • etätyöskentely.

Hankkeen keskeisin tulos on toimintakulttuurin muutos, jossa lisätään eri oppilaitosten opettajien keskinäistä yhteistyötä ja ohjataan useamman oppilaitoksen oppilaista koostuvia projektityöryhmiä. Hankkeessa on tuotettu mm. yhteisiä oppimismoduuleita kiinteistöautomaatioon, prosessiautomaatioon, säätöteoriaan sekä tuotantoautomaatioon ja robotiikkaan.

 
 
Hankekoodi: S21034
Yhteyshenkilöt:
Jukka Hiltunen, Jukka.Hiltunen (at) oulu.fi,
Markku Korhonen, Markku.Korhonen (at) oamk.fi ja
Kaisa Varis, Kaisa.Varis (at) osao.fi.
 

Viimeksi päivitetty: 12.11.2019