Laajat automaatio- ja informaatiojärjestelmät

Koodi: 477623S Laajuus: 10 op

Opettajat: Jukka Hiltunen ja Harri Aaltonen

Tavoitteet: Opintojaksossa perehdytään prosessien käynnissäpitoa ja suorituskykyä tehostaviin järjestelmiin sekä tehtaanlaajuisiin tai koko yrityksen kattaviin informaatiojärjestelmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet kehittää diagnostiikka- ja informaatiojärjestelmiä erityisesti prosessiteollisuuden tarpeisiin sekä suunnitella ja kehittää tuotantoprosessien suorituskykyä erityisesti prosessiteollisuuden tarpeisiin.

Toteutus: Oppimispäiväkirja, seminaarityöt ja tentti.

Materiaali:
Materiaalin salasanaa voi tiedustella Jukka Hiltuselta sähköpostilla: Jukka.Hiltunen(at)oulu.fi

 

2018 materiaali

Lisäksi 2017 seminaarin osalta

 

Viimeksi päivitetty: 3.3.2018