Opiskelu

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaattiohjelma starttaa vihdoin!
Tervetuloa uudet fuksit! Tästä löydät orientaatioviikon ohjelman. Orientaatioviikko alkaa maanantaina 2.9. klo 9:15 salissa SÄ118.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma sisältää kaksi erillistä opintosuuntaa, Rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologian sekä Vesi- ja yhdyskuntatekniikan. Tutkinto sisältää mm.:

Rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia tähtäävät erikoisosaamiseen rakenteiden suunnitteluun teräksestä, puusta ja betonista. Rakenteet on suunniteltava ja mitoitettava tarkasti kestämään vaadittua rasitusta. Oululaiset rakennesuunnittelun diplomi-insinöörit ovat tunnettuja niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa suurien siltojen, hallien ja muiden rakennusten suunnittelijoina. Rakentamisteknologiassa koneita ja koneautomaatiota sovelletaan rakennusten ja maarakenteiden rakennus- ja suunnittelutyössä.

Vesi- ja yhdyskuntatekniikka antaa yhdyskuntien toiminnan perustana olevan infrastruktuurin keskeisten osa-alueiden suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja korjaamisessa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Tyypillisiä työnantajia ovat infra-alan suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet, tie- ja rautatiesektorin hallinto sekä kuntien teknisestä toimesta vastaavat virastot.

Konetekniikan ja Ympäristötekniikan kandidaatit ja opiskelijat, joilla on opinto-oikeus ympäristötekniikan tai konetekniikan opintoihin voivat hakeutua DI-opintoihin uuteen ohjelmaan.

Opetussuunnitelmista löydät suunnitellut opintokokonaisuudet ja periodisen aikataulun:

Viimeksi päivitetty: 11.6.2019