Ranskan kieli

Ranskan kielen opinnot (60 opintopistettä) koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta: perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Opetuskielenä on ranska. Oppiaineessamme opinnot päätettyään opiskelijat voivat halutessaan jatkaa ranskan kielen opintoja ja suorittaa maisterin tutkinnon jossakin muussa suomalaisessa yliopistossa. Ranskan kielen opintojen tarkoituksena on ensinnäkin parantaa ja vahvistaa sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon hallintaa ja lisäksi syventää niin Ranskan kuin muidenkin ranskankielisten maiden kulttuurituntemusta perehtymällä niiden historiaan, kirjallisuuteen ja yhteiskuntaoloihin. Ranskan kielen oppiaine on solminut opettaja- ja opiskelijavaihtosopimuksia Erasmus-ohjelman puitteissa eri eurooppalaisten yliopistojen kanssa: Rennes II:n ja Artois’n yliopistot (Arras) Ranskassa sekä Pilsenin yliopisto Tsekin tasavallassa.

Les études de français (60 crédits) se répartissent en deux cycles d’études : Études de base (25 cr.) et Études spécialisées (35 cr.) La langue d’enseignement est le français. Après avoir terminé leurs études de français dans notre section, les étudiants qui le souhaitent peuvent préparer une maîtrise de français dans les départements d’études romanes des autres universités finlandaises. Les études proposées par la Section de français visent tout d’abord à améliorer et renforcer la maîtrise de la langue parlée et écrite et la connaissance de la culture non seulement en France mais dans le reste du monde francophone au sens le plus large : Littérature, histoire, sociétés.La section de français a conclu des accords d’échanges d’enseignants et d’étudiants avec diverses universités européennes, Rennes II, Université d’Artois à Arras et Pilsen (République tchèque) notamment dans le cadre du programme Erasmus.