Aineenopettajakoulutus - Lehrerausbildung

Kun valitset pääaineeksesi germaanisen filologian, voit suuntautua saksan opettajaksi. Opettajaksi valmistuvat valitsevat sivuaineekseen yleensä toisen opetettavan kielen ja opettajan pätevyyden saadakseen tulee opiskelijan opiskella myös opettajan pedagogiset opinnot 60 op. Pedagogisten opintojen ensimmäinen osa (30 op) suoritetaan 3. opintovuoden kevätlukukaudella. Opintojen toinen osa (30 op) suoritetaan 4. opintovuoden syyslukukaudella.

Opettajan viran saamisen ehtona on aina suoritettu maisterintutkinto ja vaadittavat opinnot opetettavassa aineessa tai opetettavissa aineissa sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Valinta aineenopettajankoulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Kokeita järjestetään kerran lukukaudessa.

 

Aineenopettajakoulutuksen järjestää Kasvatustieteiden tiedekunta. Tietoa löytyy täältä.

Viimeksi päivitetty: 25.11.2016