Valmennuskurssi kl 2017

Germaanisen filologian oppiaine järjestää kevätlukukaudella 2017 valmentavan kurssin.

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat opiskella germaanista filologiaa sivuaineena, mutta jotka ovat opiskelleet saksaa vähän tai opinnoista on jo pidempi aika. Kurssilla kerrataan keskeiset saksan kielen rakenteet ja tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Osallistujat, jotka suorittavat kurssin (ml. suulliset ja kirjalliset tehtävät + lopputentti) arvosanalla 3 tai parempi, saavat suoraan sivuaineoikeuden germaaniseen filologiaan.

Kurssin koodi ja nimi: 693300P Ergänzungskurs/Valmennuskurssi Ilmoittautuminen Weboodissa

Jos on kysyttävää, voit myös ottaa suoraan yhteyttä opettajaan: Sabine Grasz (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 29.11.2016