Tsekkaa täältä mikä on Self-Hack ja sen taustalla toimiva Creativity Squads.

Self-Hack on Tampereella kehitetty tapahtumakonsepti, joka alunperin on kehitetty tukemaan yksilön oman elämän suunnittelua. Se pohjautuu niin sanottuun life design ajatteluun, joka tarkoittaa yksilön aktiivista otetta oman elämänsä suunnitteluun ja sen ohjaamiseen. Sen sijasta, että kulkisimme elämän "putkessa" pysähtymättä miettimään sen suuremmin mihin olemme matkalla, pohdimme aktiivisesti päätöksiämme, omia arvojamme, tavoitteitamme sekä haaveitamme. Self-Hackin taustalla toimii tamperelainen voittoa tavoittelematon järjestö Creativity Squads, jonka kanssa yhteistyössä myös meidän yliopistomme tapahtuma järjestetään. 

Self-Hackia on hieman viilattu sopimaan paremmin yliopistomme konseptiin ja sen sisältö keskittyy tukemaan uusia opiskelijoita ajankäytön ja opintojen suunnittelussa, omien arvojen ja tavoitteiden pohtimisessa sekä oman osaamisen tunnistamisessa. Kun aloitat yliopisto-opinnot, sinulla on olemassa jo paljon osaamista ja vahvuuksia, joita voit käyttää hyödyksesi opintojen aikana. Tämän lisäksi sinulle kertyy aimo annos uutta tietoa, osaamista ja verkostoja, joita on hyvä opetella aktiivisesti sanoittamaan itselleen jo opintojen aikana. Myös tässä Self-Hack auttaa sinua alkuun. 

Käytännössä Self-Hack koostuu erilaisista työkirjaan kootuista tehtävistä, joiden avulla yksilö voi reflektoida ja tarkastella objektiivisemmin omaa elämäänsä. Tehtävät keskittyvät yksilön oman elämän alueisiin kuten vahvuuksiin, haaveisiin ja osaamiseen, joiden pohjalta asetetaan mielekkäitä tavoitteita halutulle aikavälille. 

Esimerkkejä tehtävistä: 

  

Lisätietoa: http://creativitysquads.com/ sekä http://selfhack.org/.

29.4.2019

Creativity Squads

Tekijät Self-Hackin taustalla.