Äänestys: Megatrendi 1/Vote: Megatrend 1

Lomakkeella äänestätään megatrendi 1: "Teknologia muuttaa kaiken" ehdokkaita/
The form for voting on megatrend 1: "Technology changes everything" candidates

Äänestysaika: perjantai 26.8 klo. 12.00 - 13.45/
Voting Time: Friday 26th Aug. at 12.00 - 13.45

Jokaisella ryhmällä on yksi yhteinen ääni./
Every group has one common vote.

Viimeksi päivitetty: 24.8.2016