Tavoitteet tuotokselle

Takaisin Future Factoryn pääsivulle

Tuotoksen reunaehdot

Ryhmät vastaavat itselleen antamaansa haasteeseen sähköisen esityksen muodossa. Esitystapa on vapaa - ainut rajoitus on se, että valmis tuotos on sähköisessä muodossa ja upotettavissa Padlet-ohjelmaan. Linkit ja ohjeet tuotoksen upottamiseen Padlet-seinälle löytyvät TÄÄLTÄ.

Esitys voi olla vaikkapa videota, tekstiä, esittävää taidetta, posteri, diaesitys - vain luovuus on rajana! Ryhmät voivat käyttää vapaasti löytämiään sovelluksia ja ohjelmistoa tuotoksen teossa. TÄÄLTÄ löydät tietoa yliopiston tarjoamista työkaluista ja välineistä.

Tuotokselle on kuitenkin joitain reunaehtoja. Tuotoksessa tulee selkeästi esittää

 1. Ryhmän nimi ja sen jäsenten nimet
 2. Ryhmälle annettu yliopiston fokusalue, YK:n ohjelmaan liittyvä juonne sekä mahdollinen tutkinto-ohjelmakohtainen teema
 3. Ryhmän itse valitsema tarkempi haaste
 4. Ja kaikkein tärkein eli ratkaisuesitys valittuun haasteeseen

Tuotoksista toivotaan lyhyitä ja ytimekkäitä, jotta äänestysvaiheessa niiden läpikäyminen on ajallisesti mahdollista. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi seuraavanlaisia toiveita töiden koolle:

 • diaesityksen tulee mahtua maksimissaan viiteen diaan.
 • Jäsenneltyä tekstiä saa olla maksimissaan sivun verran.
 • Videon maksimipituus on kaksi minuuttia.

Muista, että mitä selkeämpi esityksesi on, sitä todennäköisemmin se valikoituu myös muiden suosikiksi, saa ääniä ja saattaa voittaa palkinnon!

 

Ohjeita tuotoksen tekoon ja arviointiin

Seuraavalla viikolla ti 11. - pe 14.9.2018 tiimit äänestävät muiden tuotoksista parasta. Olemme tähän listanneet muutamia seikkoja, joihin voitte kiinnittää huomiota omaa tuotosta työstäessänne ja kun päätätte, kenelle annatte äänenne. Ryhmänne kuitenkin päättää täysin itse, millä perusteella valitsee voittajansa.

Voittajatyötä valittaessa voidaan arvioida itse ratkaisuideaa ja/tai esitystä. Oman tuotoksen valmisteluvaiheessa sekä muiden töitä arvioitaessa voidaan huomioida esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:

 1. Onko ratkaisuidea ...
  • innovatiivinen, luova, yllätyksellinen?
  • toteuttamiskelpoinen?
  • kestävä taloudellisesti, ekologisesti ja inhimillisesti?
 2. Onko esitys ...
  • napakka ja selkeä?
  • persoonallinen ja luova?
  • huolella tehty ja laadukas?
  • Onko esityksessä hyödynnetty teknologiaa?

 

Voitte painottaa arvioinnissa valitsemianne asioita.

Arviointikriteereitä kannattaa miettiä jo siinä vaiheessa, kun työstätte omaa esitystänne.

 

Takaisin Future Factoryn pääsivulle

Viimeksi päivitetty: 7.9.2018