Fasilitaattorin rooli

Mitä fasilitaattori tekee ja mitä häneltä vaaditaan?

UniOulu Self-Hack toteutetaan työpajan muodossa, jolloin aloittavat opiskelijat työskentelevät päivän aikana tutkinto-ohjelmiensa pienryhmissä. Jokainen pienryhmä tarvitsee tuekseen fasilitaattorin, joka on osallistunut itse Self-Hackiin, Self-Hack fasilitaattorikoulutukseen ja täten tietää ja tuntee metodin tarkoituksen. 

Fasilitaattorin tärkeistä tärkein tehtävä on tukea ja auttaa omaa pienryhmäänsä päivän aikana materiaalin työstämisessä, ryhmäytymisessä sekä mukavan tunnelman luomisessa. Ei haittaa, vaikkei sinulla ole aiempaa ohjaus- tai fasilitointikokemusta. Tärkeintä on, että olet motivoitunut ja innostunut auttamaan aloittavia opiskelijoita tapahtuman aikana ja osallistut Self-Hackiin sekä fasilitaattorikoulutukseen itse, jotta ymmärrät menetelmän taustaa. Fasilitaattorin on myös ehdottoman tärkeää olla vastuuntuntoinen sekä sitoutuva fasilitaattorin rooliin.

Fasilitaattori ei ole opettaja eikä varsinaisesti ohjaajakaan. Fasilitaattori on enemmänkin toiminnan mahdollistaja - henkilö, joka tukee ryhmää sekä yksilöä ja vie työskentelyä jouhevasti eteenpäin. Fasilitaattori huolehtii siitä, että ryhmällä on tila, jossa työskennellä sekä siitä, että ryhmä pysyy päivän ajan aikataulussa. Fasilitaattorin tärkeä tehtävä on siis varmistaa, että ryhmällä on kaikki toimintaan tarvittavat edellytykset kuten tila, materiaalit, aikataulu sekä päämäärä, johon tavoitteellisesti suunnataan. UniOulu Self-Hackin päämääränä on, että tapahtumaan osallistuvat opiskelijat omaksuvat työkaluja oman elämänsä tarkasteluun ja suunnitteluun, sekä saavat päivän aikana konkreettisesti asetettua itselleen tavoitteita metodin avulla.

Tärkeää on huomata se, että Self-Hackin aikana jokainen opiskelija perehtyy oman elämänsä sisältöihin sekä oman elämän tavoitteisiin. Kukaan muu ei siis voi olla sisällön asiantuntija kuin yksilö itse, joka elämän "omistaa". Fasilitaattorina et siis anna osallistujille suoria vastauksia siitä, mitä heidän tulisi elämässään tehdä, vaan pikemminkin kuuntelet, kysyt kysymyksiä ja tarjoat neuvovaa kättä silloin, kun pystyt esimerkiksi vinkkaamaan hyviä paikkoja aloittaa tavoitteiden saavuttamista. 

Tullaksesi fasilitaattoriksi sinun tulee seurata seuraavaa ohjeistusta: 

Ilmoittaudu mukaan fasilitaattoriksi täällä https://www.webropolsurveys.com/S/9376D105151D8078.par.

1. Osallistu Self-Hackiin Tellus Linnanmaalla 20.8. klo 8-16 TAI 23.8. klo 8-16 TAI Tellus Kontinkankaalla 31.8. klo 9-16 (lauantai)

Osallistumalla Self-Hackiin pääset ensin itse tarkastelemaan omaa elämääsi, omia haaveitasi sekä omia arvojasi ja pääset samalla tutuksi konseptin kanssa. Päivän aikana työskennellään itsenäisesti Self Hack -materiaalin parissa ohjaajien avustuksella, mutta myös keskustellaan muiden opiskelijoiden kanssa heidän tavoitteistaan ja ajatuksistaan. Voit osallistua Self Hackiin elokuussa yhtenä päivänä riippuen omista aikatauluistasi. 

2. Osallistu Self-Hack -fasilitointikoulutukseen Tellus Linnanmaalla 27.8. klo 8-16 TAI 30.8. klo 8-16 TAI Tellus Kontinkankaalla 1.9. klo 10-15 (sunnuntai)

Järjestämme elokuussa Self Hack -fasilitaattorikoulutukset, jossa pääset syventymään fasilitoinnin saloihin sekä Self Hack -menetelmän taustoihin. Koulutuksen jälkeen olet virallisesti Self Hack -fasilitaattori ja saat tästä myös sertifikaatin itsellesi.  

3. Osallistu orientoivan viikon Self-Hack -tapahtumaan fasilitaattorina 6.9. klo 8-16

Päivän aikana fasilitoit ja tuet pienryhmää Self-Hack materiaalin työstämisessä.

Lisäksi voit tutustua Pegasus kirjastosta löytyvään teokseen nimeltä Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life; Burnett, William, Evans, David J. (2016). Teos auttaa sinua ymmärtämään menetelmän taustoja sekä elämän suunnittelun periaatteita.

Fasilitaattorina olet osallistujien lisäksi päivän tärkein henkilö, sillä ilman sinun tukeasi, ryhmä olisi omillaan ja sitä emme suinkaan tahdo. Tule siis rohkeasti mukaan fasilitoimaan ja kerrytä itsellesi arvokasta kokemusta!

Viimeksi päivitetty: 1.8.2019