Fasilitaattorin rooli

Mitä fasilitaattori tekee ja mitä häneltä vaaditaan?

UniOulu Self-Hack toteutetaan työpajan muodossa, jolloin aloittavat opiskelijat työskentelevät päivän aikana tutkinto-ohjelmiensa pienryhmissä. Jokainen pienryhmä tarvitsee tuekseen fasilitaattorin, joka on osallistunut itse Self-Hackiin, Self-Hack fasilitaattorikoulutukseen ja täten tietää ja tuntee tapahtuman tarkoituksen. 

Fasilitaattorin tärkeistä tärkein tehtävä on tukea ja auttaa omaa pienryhmäänsä päivän aikana materiaalin työstämisessä, ryhmäytymisessä sekä mukavan tunnelman luomisessa. Ei haittaa, vaikkei sinulla ole aiempaa ohjaus- tai fasilitointikokemusta. Tärkeintä on, että olet motivoitunut ja innostunut auttamaan aloittavia opiskelijoita tapahtuman aikana ja osallistut Self-Hackiin sekä fasilitaattorikoulutukseen itse, jotta ymmärrät menetelmän taustaa. Fasilitaattorin on myös ehdottoman tärkeää olla vastuuntuntoinen sekä sitoutunut fasilitaattorin rooliin.

Fasilitaattori on ryhmän toiminnan mahdollistaja - henkilö, joka tukee ryhmää sekä yksilöä ja vie työskentelyä jouhevasti eteenpäin. Fasilitaattori huolehtii siitä, että ryhmällä on tila, jossa työskennellä sekä siitä, että ryhmä pysyy päivän ajan aikataulussa. Fasilitaattorin keskeinen tehtävä on siis varmistaa, että ryhmällä on kaikki toimintaan tarvittavat edellytykset kuten tila, materiaalit ja aikataulu. 

Self-Hackin aikana jokainen opiskelija perehtyy oman elämänsä sisältöihin sekä oman elämän tavoitteisiin. Kukaan muu ei siis voi olla sisällön asiantuntija kuin yksilö itse, joka elämän "omistaa". Fasilitaattorina et siis anna osallistujille suoria vastauksia siitä, mitä heidän tulisi elämässään tehdä, vaan pikemminkin kuuntelet, kysyt kysymyksiä ja tarjoat neuvovaa kättä silloin, kun pystyt esimerkiksi vinkkaamaan hyviä paikkoja, joista aloittaa omien tavoitteiden saavuttaminen. 

Fasilitaattorin tehtävät:

 • oman ryhmänsä työskentelyn edellytysten ja sujuvuuden varmistaminen
 • turvallisen ja rennon ilmapiirin luominen
 • jokaisen ryhmäläisen huomioiminen osana keskustelua
 • työskentelyn energiatason seuraaminen ja innostaminen (tarvittaessa :))

Fasilitaattorin vaatimukset: 

 • aito motivaatio olla mukana auttamassa uusia opiskelijoita yliopistoon ja uusiin opintoihin orientoitumisessa
 • innostus olla mukana luomassa yhteisöllistä orientaatioviikon tapahtumaa
 • osallistuminen vaadittaviin koulutuksiin (Self-Hack 5h, fasilitaattorikoulutus 5h) sekä perehtyminen materiaaliin
 • sitoutuminen fasilitaattorin rooliin ja luotettavuus!

Mitä fasilitaattori saa osallistumisesta? 

 • opit Self-Hackin menetelmän ja pedagogisia taitoja
 • saat työkaluja oman tulevaisuuden hahmottamiseen sekä design ajatteluun
 • saat itsellesi sertifikaatin, jonka voit liittää esimerkiksi omaan CV:hen
 • saat omavalintaisen yliopiston kollarin :)
 • fasilitoinnista on mahdollista saada 5op osana Kauppakorkeakoulun Entrepreneu- rial Assignment-kurssisuoritusta
 • + pääset tutustumaan uusiin opiskelijoihin aivan uudella tavalla!

Tsekkaa koulutusten päivämäärät ja ilmoittaudu mukaan täällä: https://webropol.com/s/sh2020

Voit myös tutustua Pegasus kirjastosta löytyvään teokseen nimeltä Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life; Burnett, William, Evans, David J. (2016). Teos auttaa sinua ymmärtämään life design-menetelmän taustoja sekä elämän suunnittelun periaatteita.

Fasilitaattorina olet osallistujien lisäksi päivän tärkein henkilö, sillä ilman sinun tukeasi, ryhmä olisi omillaan ja sitä emme suinkaan tahdo. Tule siis rohkeasti mukaan fasilitoimaan ja kerrytä itsellesi arvokasta kokemusta!

Viimeksi päivitetty: 4.2.2020