Self-Hack osana yrittäjyysopintoja

Tiedämme, että toisinaan iloisen mielen ja lämpimän kädenpuristuksen lisäksi on mukava saada omasta toiminnastaan myös opintopisteitä. Self-Hackiin osallistuminen sekä fasilitaattorina toimiminen voi toimia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden sivuaineen ku 24815P Entrepreneurial Assignment-kurssin osasuorituksena. Entrepreneurial Assignment-kurssi on osa kauppakorkeakoulun tarjoamaa yrittäjyyden sivuainetta. Lisätietoa sivuaineesta https://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/yrittajyyden-sivuaine.

Jos tutkintorakenteesi vain antaa periksi, voit liittää kurssin esimerkiksi vapaavalintaisiin opintoihin tai käydä vaikka koko yrittäjyyden sivuaineen, jossa sinulla olisi täten yksi kurssi tehtynä.

Osa tiedekunnista tarjoaa myös mahdollisuuden liittää Self-Hack kokonaisuuden esimerkiksi vapaavalintaiseen harjoitteluun tai vapaavalintaisiin opintoihin. Varmista oman tiedekuntasi koulutussuunnittelijalta epävarmuuden sattuessa voitko liittää Self-Hack-kokonaisuuden osaksi tutkintoasi. 

Voit ilmoittautua kurssille ilmoittautumalla fasilitaattoriksi https://www.webropolsurveys.com/S/9376D105151D8078.par, jonka jälkeen saat myöhemmin tarkemmat ohjeistukset.

Entrepreneurial Assignment-kurssin sisältö (5op):

Opetuskielet: suomi ja englanti, lopputyö englanniksi

Arvostelu: hyv/hyl

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa omaa osaamistaan yrittäjyyden kontekstissa ja oppii käyttämään yrittäjämäisiä taitoja käytännössä. Opintojakso kehittää mm. opiskelijan ryhmätyö-, ongelmanratkaisu-, kommunikointi- ja esiintymistaitoja.
  • sisäistää oman elämän suunnitteluun tarkoitetun Self-Hack metodin sekä tunnistaa sen taustalla toimivat periaatteet. 
  • hallitsee design ajattelun keskeisimmät periaatteet sekä osaa soveltaa niitä oman elämänsä suunnitteluun. 
  • omaksuu Self-Hack fasilitaattorina vaadittavat tiedot sekä taidot ja osaa soveltaa niitä tapahtumapäivän aikana fasilitaattorina toimiessaan. 
  • osaa laatia itsenäisesti kurssin materiaalin pohjalta reflektoivan esseen sekä soveltaa yrittäjyyden teorioita käytännössä kokemaansa ja oppimaansa.

Sisältö: 

Opintojakson ydinsisältö ja keskeiset teemat (koulutukset sekä tapahtumapäivään osallistuminen 27h, itsenäistä työskentelyä n. 110h):

1. Osallistuminen Self-Hackiin Tellus Linnanmaalla 7.5. klo 8-16 TAI 14.5. klo 8-16 TAI 20.8. klo 8-16 TAI 23.8. klo 8-16 TAI Tellus Kontinkankaalla 31.8. klo 9-16 (lauantai)

Osallistumalla Self-Hackiin pääset ensin itse tarkastelemaan omaa elämääsi, omia haaveitasi sekä omia arvojasi ja pääset samalla tutuksi konseptin kanssa. Päivän aikana työskennellään itsenäisesti Self Hack -materiaalin parissa ohjaajien avustuksella, mutta myös keskustellaan muiden opiskelijoiden kanssa heidän tavoitteistaan ja ajatuksistaan. Voit osallistua Self Hackiin joko toukokuussa tai elokuussa riippuen omista aikatauluistasi. Ennen Self-Hackia sinun tulee tehdä lyhyt orientoiva tehtävä, jonka ohjeistukset lähetämme ilmoittautuneille.

2. Osallistuminen Self-Hack -fasilitointikoulutukseen Tellus Linnanmaalla 24.5. klo 8-16 TAI 27.8. klo 8-16 TAI 30.8. klo 8-16 TAI Tellus Kontinkankaalla 1.9. klo 10-15 (sunnuntai)

Järjestämme toukokuussa sekä elokuussa Self Hack -fasilitaattorikoulutukset, jossa pääset syventymään fasilitoinnin saloihin sekä Self Hack -menetelmän taustoihin. Koulutuksen jälkeen olet virallisesti Self Hack -fasilitaattori ja saat tästä myös sertifikaatin itsellesi.  

3. Osallistuminen orientoivan viikon Self-Hack -tapahtumaan fasilitaattorina 6.9. klo 8-16

Päivän aikana fasilitoit ja tuet pienryhmää Self-Hack materiaalin työstämisessä.

4. Tutustuminen annettuun materiaaliin ja ja kirjallisen työn laatiminen

Kurssin suorittamiseksi saat lukupaketin, joka sisältää materiaalia liittyen yrittäjyyteen sekä sen eri aihealueisiin. Näihin omaa kokemustaan peilaten tulee kirjoittaa reflektoiva essee.

Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat toisesta vuosikurssista ylöspäin.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin sekä tapahtumapäivään, materiaaliin tutustuminen sekä itsenäisten tehtävien tekeminen hyväksytysti.

Lisätietoa kurssista:

Niina Marostenmäki (@oulu.fi)

Nina Jackson (@oulu.fi)

Sari Perätalo (@oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 27.5.2019