Tsekkaa täältä mikä on Self-Hack ja sen taustalla toimiva Creativity Squads.

Self-Hack on yhden päivän mittainen työpaja, jonka tarkoituksena on tukea yksilön tasapainoisen ja mielekkään elämän suunnittelua. Self-Hackin taustalla toimii tamperelainen voittoa tavoittelematon järjestö Creativity Squads, jonka kanssa yhteistyössä myös meidän yliopistomme tapahtuma järjestetään. 

Käytännössä Self-Hack koostuu erilaisista työkirjaan kootuista tehtävistä, joiden avulla yksilö voi reflektoida ja tarkastella objektiivisemmin omaa elämäänsä. Tehtävät keskittyvät yksilön oman elämän alueisiin kuten vahvuuksiin, haaveisiin ja elämänhistoriaan, joiden pohjalta asetetaan mielekkäitä tavoitteita halutulle aikavälille. 

Esimerkkejä tehtävistä: 

  

Self-Hack-päivä ja tehtävät on rakennettu siten, että ne seuraavat design ajattelun vaiheita.  Design ajattelua käytetään tyypillisesti uuden palvelun tai tuotteen kehittämiseen asiakaslähtöisesti. Design ajattelun eri vaiheet ovat empatisointi, määrittely, ideointi, testaus ja prototypointi. Self-Hack-päivän aikana nämä eri vaiheet käydään läpi yksilön oman elämän näkökulmasta eri tehtävien avulla. 

Jokaisen Self-Hack-työpajan vetäjänä toimii koulutuksen käynyt fasilitaattori, joka on tutustunut materiaalien taustoihin, tarkoituksiin sekä prosessiin ylipäänsä. UniOulu Self-Hackissa fasilitaattoreina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet tehtävään vapaaehtoisina. 

Lisätietoa: http://creativitysquads.com/ sekä http://selfhack.org/.

29.4.2019

Creativity Squads

Tekijät Self-Hackin taustalla.