Tsekkaa täältä mikä on Self-Hack ja sen taustalla toimiva Creativity Squads.

Self-Hack on tamperelaisen voittoa tavoittelemattoman Creativity Squads -järjestön kehittämä konsepti, jonka tarkoituksena on tukea yksilön elämän suunnittelua. Self-Hackin avulla yksilö voi paremmin tunnistaa oman elämänsä sisältöjä, omia vahvuuksiaan, omia haaveitaan sekä suunnitella ja asettaa näiden pohjalta tavoitteita itselleen. Tavallisesti Self-Hack kestää 1,5 päivää, mutta Oulun yliopiston orientoivan viikon tapahtumaa varten sitä on hieman muokattu siten, että sisältö käydään läpi yhden päivän aikana. 

Järjestämme orientoivan viikon tapahtuman yhteistyössä Creativity Squadsin kanssa. 

Lisätietoa: http://creativitysquads.com/.

29.4.2019

Self-Hack

Suunnittele itsellesi mielekäs elämä.

    29.4.2019

    Creativity Squads

    Tekijät Self-Hackin taustalla.