Fasilitoinnin tueksi

Fasilitaattorin rooli osana orientoivaa tapahtumaa on vastuullinen tehtävä, joten tarjoamme sinulle tarvittavia työkaluja ja materiaaleja fasilitoinnin tueksi.

Kaikista tärkeintä fasilitoinnin kannalta on se, että osallistut ensin itse Self-Hackiin ja tämän jälkeen fasilitaattorikoulutukseen, jotka molemmat järjestetään Telluksessa. Näiden koulutusten aikana opit keskeisimmät tiedot ja taidot, joita tapahtuman aikana tarvitset. Saat itsellesi fasilitaattorikoulutuksessa käytetyt esitykset ja materiaalit, joihin voit tutustua ennen tapahtumaa. Lisäksi saat itsellesi uusille opiskelijoille jaettavan Self-Hack työkirjan, joka sisältää Self-Hack materiaalit ja ohjeistukset.

Olemme koonneet alle erilaisia materiaaleja, joihin voit tutustua oman mielenkiintosi mukaan. Aiheet vaihtelevat laidasta laitaan, liittyen esimerkiksi ohjaukseen, positiiviseen psykologiaan ja käytännön vinkkeihin fasilitoinnin avuksi.

4.6.2019

Fasilitaattorin työkirja

Käytännön vinkkejä ja työkaluja fasilitointiin.

4.6.2019

Brief Summary of The Skilled Facilitator

Ideoita ja työkaluja fasilitointiin.

4.6.2019

Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta.

Ohjauksen näkökulmia fasilitointiin.

4.6.2019

Designing Your Life. How to Build a Well-lived, Joyful Life.

Kirja taustoittaa ajatuksia Stanfordin yliopiston kehittämän Design Your Life-konseptin taustalla.

4.6.2019

Dialogue — The Art of Thinking Together

Tiivistelmä käsittelee eroa keskustelun sekä dialogin välillä William Isaacsin teoksen pohjalta.

4.6.2019

The Five Dysfunctions of a Team

Tiivistelmässä käsitellään ryhmän toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä.

4.6.2019

Emotional First Aid.

Kirja erittelee keinoja kielteisten tunteiden käsittelyyn.

4.6.2019

Self-Determination Theory

Artikkeli käsittelee sisäsyntyiseen motivaatioon keskittyvää itsemääräytymisteoriaa, jonka periaatteita voi hyödyntää myös fasilitaattorina.

4.6.2019

Creative Confidence

Teoksessa perehdytään luovuuden potentiaaliin.

4.6.2019

Mindset — The New Psychology of Success.

Teos tarkastelee eroavaisuuksia muuttumattoman ajattelutavan sekä kasvun ajattelutavan välillä.

4.6.2019

The New Era of Positive Psychology.

Martin Seligman käsittelee TedTalkissaan positiivista psykologiaa.