Mindset — The New Psychology of Success.

Teos tarkastelee eroavaisuuksia muuttumattoman ajattelutavan sekä kasvun ajattelutavan välillä.