Mindset — The New Psychology of Success.

Teos tarkastelee eroavaisuuksia muuttumattoman ajattelutavan sekä kasvun ajattelutavan välillä.

Dweck, C. (2006). Mindset — The New Psychology of Success. Random House.

Teos saatavilla: https://bit.ly/2WglzxC.

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019