International Union of Geodesy and Geophysics

Suomen Geodeettis-geofysikaalinen Kansallinen Komitea


 

Suomen Geodeettis-geofysikaalisen Kansallisen Komitean tarkoituksena on edistää tieteellistä tutkimusta geodesian ja geofysiikan aloilla sekä hoitaa Suomen edustusta Kansainvälisessä Geodeettis-geofysikaalisessa Unionissa. Komitean tulee tehdä maan Hallitukselle esityksiä näitä tarkoitusperiä edistävistä toimenpiteistä.

Kansainvälinen Geodeettis-geofysikaalinen Unioni (International Union of Geodesy and Geophysics; IUGG perustettiin vuonna 1919 ja se muodostuu 7 alajärjestöstä (assosiaatiosta), joiden englanninkieliset nimet ja lyhenteet ovat nämä:

  • International Association of Cryospheric Sciences (IACS)
  • International Association of Geodesy (IAG)
  • International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA)
  • International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
  • International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS)
  • International Association for the Physical Sciences of the Ocean (IAPSO)
  • International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI)
  • International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI)

see also

IUGG

IUGG Journal

Geophysical Society of Finland

Viimeksi päivitetty: 26.10.2016