Geomagneettiset mittaukset

Sodankylän geomagneettinen observatorio on yksi maailman vanhimpia toiminnassa olevista observatorioista. Viralliset jatkuvat mittaukset Sodankylässä alkoivat 1.1.1914, kun mittalaitteet oli asennettu ja kalibroitu syyskuussa 1913 valmistuneisiin observatoriorakennuksiin. Perinteisen variometrimittausten rinnalla on tehty maavirtamittauksia ja niiden jatkeena induktiokeloihin perustuvia pulsaatiomagnetometrimittauksia. Vuodesta 2000 alkaen SGO on vastannut pulsaatiomagnetometriverkosta, joka oli alunperin oli Oulun yliopiston silloisen Fysikaalisten tieteiden laitoksen avaruusfysiikan ryhmän ylläpitämä.

SGO:n geomagneettiset mittaukset ovat osa kansainvälisiä havaintoverkkoja kuten INTERMAGNET, EMMA ja IMAGE, jotka ovat ylläpidätetty yhteistyössä.

Linkit SGO:n geomagneettiseen dataan löytyvät SGO:n www-palvelimen Data-arkistosta.

 

Viimeksi päivitetty: 8.4.2020