SkyPro Oulu

  •  SkyPro Oulu on tutkijoiden ja yritysten asiantuntijoiden yhteinen ilma-alan tutkimuksen verkosto.
     
  • SkyPro Oulu on osa Oulun yliopiston Ympäristö ja energia -innovaatiokeskittymää ja toimii aktiivisesti Oulun ylipiston Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit -painoalalla.
     
  • SkyPro Oulu keskittyy toiminnassaan päästöjen mittaamiseen, monitorointiin ja hallintaan sekä päästöjen terveysvaikutuksiin.

  • SkyPro Oulun tavoitteina ovat uuden tieteellisen tiedon tuottaminen, poikkitieteellisen yhteistyön vahvistaminen, yritysten tarpeisiin tehdyn tutkimuksen tukeminen, ilma-alan tutkimustulosten vaikuttavuuden lisääminen ja tutkimustulosten kaupallistaminen.

Viimeksi päivitetty: 29.6.2016