SULKA -hanke alkoi

Oulun yliopistossa alkoi mittava hanke kaivosteollisuuden rikkipäästöjen vähentämiseksi


Rikkiyhdisteitä syntyy ja vapautuu kaivoksissa kaikissa toiminnan vaiheissa malmin louhinnasta rikastukseen. Rikki on yksi kaivosten suurimmista ongelmista ja monien ympäristöhaittojen taustalla. Oulun yliopiston johdolla alkoi tänä kesänä kaksi vuotta kestävä laaja tutkimushanke, jossa kehitetään uusia menetelmiä kaivosten rikkipäästöjen mittaamiseen ja päästöjen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseen.


Erityyppisiä rikkiyhdisteitä, sulfidia, sulfaattia ja sulfiittia vapautuu kaivosprosessien eri vaiheissa ja niistä syntyy päästöjä ilmaan, vesiin ja maaperään. Seurauksena on ympäristöhaittoja, kuten hajuhaitat, happamoituminen jne.


Heinäkuussa alkavan kaksivuotisen Rikin yhdisteet kaivostoiminnassa (SULKA)* - tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tieteellistä tietoa rikkiyhdisteiden ympäristövaikutuksista sekä kehittää nykyisiä ja uusia menetelmiä rikkiyhdisteiden mittaamiseen, seurantaan ja päästöjen minimoimiseen.


Kaivoksilla rikkiyhdisteitä esiintyy sekä kaasuna että nesteeseen ja kiintoaineeseen sitoutuneena. SULKA-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kaasumaisten rikkipäästöjen vähentämiseksi useita menetelmiä, kuten katalyytti- ja adsorbenttimateriaaleihin perustuvia teknologioita. Vesipäästöjen vähentämiseksi tutkitaan muun muassa nanosuodatusta. Lisäksi kehitetään geokemiallisia tutkimusmenetelmiä, joilla voidaan arvioida rikkiyhdisteiden vaikutuksia maaperään, pinta- ja pohjavesiin, järvisedimentteihin ja sammaliin.


Tavoitteena on siirtää hankkeessa syntyvä uusi tieto alalla toimivien yritysten ja tutkimustahojen käyttöön ja lisätä näiden tahojen osaamista merkittävästi.”Tutkimusta ja osaamista vahvistamalla myös viimeaikoina esiin tulleet kaivosten ympäristöongelmat pystytään ratkaisemaan”, sanoo hankkeen vastuullinen johtaja professori Riitta Keiski Oulun yliopistosta.


SULKA-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Oulun yliopiston useat yksiköt: Oulu Mining School ja SkyPro Oulu sekä Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston Lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratorio, CEMIS-Oulu Sotkamon yksikkö ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Lisäksi hankkeen toteuttamiseen osallistuu GTK:n Pohjois-Suomen yksikkö ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Hankkeessa työnkentelee noin 30 tutkijaa ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,8 milj. euroa. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen (1,45 euroa) lisäksi hanketta rahoittaa kymmenkunta alalla toimivaa yritystä.


*RIKIN YHDISTEET KAIVOSTOIMINNASSA - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, MITTAUS JA MINIMOINTI - SULKA


Lisätietoja: professori Riitta Keiski, puh. 0294 48 2348 tai koordinaattori Satu Pitkäaho, puh. 040 359 3434, Oulun yliopisto, Lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratorio.


 


      


                

Viimeksi päivitetty: 18.12.2012