SME

Teollisuus on voimakkaan rakennemuutoksen edessä. Viime vuosina sama trendi on vaikuttanut myös Oulussa hyvin vahvasti - moni on jäänyt työttömäksi ICT-alan ison rakennemuutoksen myötä. Oulun alueella tilanne on kaikesta huolimatta käännetty myös positiiviseksi asiaksi, ja useat ICT-alan osaajat ovat löytäneet paikkansa alueelle syntyneissä uusissa yrityksissä tai perustaneet omia yrityksiään.

Viime vuosina Ouluun on perustettu jo lähes 200 uutta yritystä. Tällä hetkellä eniten työpaikkoja syntyykin alle 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Yrittäjyyteen kannustavien mekanismien ja kulttuurin lisäksi tarvitaan pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden lisäämistä ja myyntiosaamista. Osaltaan pk-yritysten osaaminen terävöityy myös rahoituksen kautta. Tähän haasteeseen Oulun Yliopisto ja Oulu Innovation Alliance-toimijat haluavat SME-toimintamallilla omalta osaltaan vastata. Tärkeää on rakennemuutoksessa hakea suurista muutostarpeista uuden yrittäjyyden mahdollisuuksia.

Seuraava suuri sosioekonominen aalto/talouden sykli (järjestyksessään 6.) on ennustettu olevan ympäristötietoisuutta (liittyen materiaali- ja energiatehokkuuteen sekä uusiutuvaan biotalouteen) ja mahdollisesti terveydenhuollon muutosta korostava. Näille molemmille Oululaisella osaamisella on paljon annettavaa. 

Tämä sivusto sisältää SME-sektorin kanssa tehtyjä yhteisprojekteja vuosilta 2012-2017.