SME-MET IMCEE

 

SME-MET IMCEE projektilla tuetaan uudenlaisen metallurgiaan keskittyvän arvoverkon muodostumista, missä paikalliset PK-yritykset (mittaus- ja ympäristötekniikka sekä teollisuuspalvelut), metallurgian alan suuryritykset, kunnalliset toimijat ja tutkimuslaitokset toimivat yhdessä. Tämän projektin päätavoitteena on näiden tahojen yhteen saattaminen entistä voimakkaammin ja yhteistyöverkostojen laajentaminen erityisesti ulkomaille ja näiden kautta saada yhteisiä kehitysprojekteja asiakkaiden kanssa. Tekemällä yhä avoimemmin ja tehokkaammin yhteistyötä näiden osaajien kesken, voidaan Oulusta tarjota ensisijaisesti metallurgian tarpeisiin uusia ja innovatiivisia mittaustekniikan sovelluksia, sekä erilaisia tuote- ja palvelukokonaisuuksia ja niiden arvoketjuja. 

Hankkeen sähköinen esite >>

Hankkeen loppuraportti >>

 

TEM: Metallien jalostuksella on tulevaisuutta Suomessa

 

Viimeksi päivitetty: 27.4.2017