Yleistä Yhteisöllinen älykasvihuone

Yhteisöllinen älykasvihuone-projektin tarkoituksena on käynnistää hankekokonaisuus, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on Arctic EcoCity Oulu - oululaisen ekorakentamisen ja -teknologian globaali näyteikkuna. Tässä projektissa suunnitellaan ekoinnovaatioiden kehitysympäristö, joka saa yhteisöllisen älykasvihuoneen muodon. Samalla se toimii alueen cleantech-yritysten tuotteiden näyteikkunana. Projektissa toteutetaan kasvihuoneen prototyyppi. Kasvihuoneessa esiteltäviä tuotteita voidaan käyttää laajasti myös muissa rakennuskohteissa.

Projektin lähtökohtana on alueen cleantech-yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koottava ekoinnovaatioportfolio: siitä valitaan ekotuoteportfolio, joka tullaan integroimaan tulevaan älykasvihuoneeseen. Samalla tutkitaan millainen vastuunjako- ja sidosryhmämalli soveltuu parhaiten toimintaan, jossa yritysten kehitysympäristöllä on käyttäjinä kasvihuoneessa viljelevä yhteisö. Projektin aikana luodaan cleantech-yrittäjien verkosto ja etsitään viljelystä kiinnostunut kasvihuoneen käyttäjäyhteisö.

Projektin aikana myös valmistellaan jatkoprojektia, jossa rakennetaan tässä projektissa kehitetty ekoinnovaatioiden kehitysympäristö eli yhteisöllinen älykasvihuone. Sen toiminnan käynnistyttyä kasvihuone toimii Living Lab-ympäristönä, jossa viljelijäyhteisön jäsenet osallistuvat ekotuotteiden kehittämiseen. Samalla yritykset saavat käyttäjälähtöistä palautetta. Kehitysympäristökonsepti voidaan myös suunnitella toisenlaiseen käyttäjäympäristöön ja siten laajentaa sen hyödyntämistä.

Kuva: Sanni Salo, Muodo

Viimeksi päivitetty: 13.8.2014