Tavoitteet

Käynnistetään hankekokonaisuus, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on Arctic EcoCity Oulu - Oululaisen ekorakentamisen ja -teknologian globaali näyteikkuna.

Kehitetään konkreettinen, modulaarinen ekoinnovaatioiden kehitysympäristö - yhteisöllinen älykasvihuone, joka palvelee alueen cleantech-yritysten testaus- ja tuotekehitysympäristönä sekä näyteikkunana.

Kootaan alueen cleantech-yrityksistä ja tutkimuslaitoksista ekoinnovaatioportfolio, joka aktivoidaan tavoitteena innovaatioiden tuotteistus.

Valitaan innovaatioista ekotuoteportfolio, joka tullaan integroimaan tulevaan älykasvihuoneeseen ja jota tullaan edelleenkehittämään siinä.

Kootaan alueen asukkaista yhteisö, joka tulee osallistumaan Living Lab -käyttäjinä ekotuotteiden edelleenkehittämiseen.

Valmistellaan ja käynnistetään jatkoprojekti, jonka tavoitteita ovat ainakin:

  • Rakentaa tässä projektissa kehitetty ekoinnovaatioiden kehitysympäristö - yhteisöllinen älykasvihuone
  • Aloittaa ekotuoteportfolion kehittäminen siinä
  • Sovittaa kehitysympäristökonsepti toisenlaiseen kontekstiin ja laajentaa sen hyödyntämistä

 

 

Viimeksi päivitetty: 13.8.2014