Ympäristövaikutukset

Kuva: RPBW

Vaikutukset ilmastonmuutokseen

  • Energiatehokkuuden parantuminen (materiaaliratkaisut)
  • Fossiilisten CO2-päästöjen väheneminen (lämmön talteenotto ja uudelleenkäyttö)
  • Uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntyminen (lähienergian tuotanto)

Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon

  • Jätteiden määrän vähentäminen, hyötykäyttö ja kierrätys (uusiokäytettävää rakennusmateriaalia)
  • Energia- ja materiaalitehokkuus (lämmön talteenotto, kasvihuoneen rakenteet)
  • Paikallisten palveluiden käyttö (oululaiset yritykset toimittajina)

Vaikutukset päästöihin

  • Vesistöön (veden kierrätys)
  • Ilmaan (uusiutuva energia)

Vaikutukset ihmisiin

  • Elinoloihin ja viihtyvyyteen (mahdollisuus talvipuutarhaan)

Viimeksi päivitetty: 13.5.2014